Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana | русскийPartnersPartners

Asigurarea riscurilor financiare şi comerciale

 Asigurările de riscuri fianciare

Asigurarea de credit – are rolul de a proteja comercianţii şi producătorii faţă de riscul de neplată a celor ce cumpără sau închiriază bunuri sau sunt beneficiari ai unor credite avantajoase. Asigurarea de credit a apărut ca o necesitate a faptului că marea majoritate a contractelor de comerţ se încheie în condiţiile în care plata se face după livrarea bunurilor. Asigurarea pe credit înlătură temerea vînzătorului, la vînzarea pe credit, cu privire la riscul de neplată de către cumpărător a contravalorii mărfurilor. Asigurarea de credite, fiind o formă de protecţie directă a vînzătorilor faţă de riscul de neîncasare, este în acelaşi timp o garanţie faţă de bancă, oferind astfel posibilitatea de acces al finanţare.

Scopul asigurărilor de credit este acela de a oferi protecţie în cazul pierderilor financiare rezultate din riacul de neplată, incapacitatea de plată sau insolvabilitatea cumpărătorilor ce au achiziţionat bunuri pe credit, sau insolvabilitatea beneficiarilor de credit.

Asigurarea se poate face pe un singur credit sau pe cifra de afaceri.


Asigurarea creditelor de consum – reprezintă o asigurare a riscului de neplată a ratelor de credit pentru consum şi a dobînzilor aferente.

În funcţie de natura afacerilor asiguratului, de lege şi de uzanţele din fiecare ţară, se utilizează următoarele variantede poliţe de asigurare a creditelor de consum:

a) Poliţa de tranzacţie (tip T). În acest caz asigurarea se încheie pentru o singură tranzacţie, cu unul sau mai mulţi clienţi şi la o anumită dată. Suma asigurată este dată de valoarea totală a datoriilor nete pe care clientul le are faţă de asigurat la momentul acordării creditului. Datoria netă cuprinde valoarea toatală a creditului, inclusiv dobănda aferentă, din care se scade după caz: avansul achitat de client, garanşiile puse la dispoziţia asigurătorului (depozite bancare, scrisori de garanţie bancară) pentru garantarea rambursării creditului, ratele de credit încasate de la clienţi. Asigurarea intră în vigoare la momentul acordării împrumutului şi încetează odată cu plata la scandenţă a ultimei rate prevăzute în contractul de credit.

b) Poliţa pe flux continuu de afaceri (tip F). În acest caz asigurarea se încheie pentru un număr nedeterminat de tranzacţii cu unul sau mai mulţi clienţi. Suma asigurată este dată de valoarea totală a datoriilor nete pe care clientul le are faţă asigurat, la momentul încheierii primei tranzacţii şi reprezintă plafonul maxim pe care îl poate atinge atinge acestă datorie, atîta timp cît poliţa este valbilă.În cazul în care asiguratul constată că datoriile nete totale ale clientului, depăşesc la un moment dat, limita stabilită iniţial, acesta va trebui să plătească asigurătorului o primă suplimentară corespunzătoare. Perioada de asigurare este nedeterminată, poliţa fiind continuă şi valabilă fără reînoire, cu condiţia plăţii primei de asigurare. Asigurarea începe la data solicitată de asigurat, care trebuie să coincidă cu durata primei tranzacţii efectuate de client.

c) Poliţa pe cifra de afaceri (tip C) În acestă situaţie asigurarea se încheie pentru toate creditele acordate de asigurat într-o anumită peropadă de timp. Suma asigurată este dată de volumul cifrei de afceri pe credit estimat. Pe baza cifrei de afaceri preliminate pentru anul de asigurare, asiguratul va plăti o primă minimă de depozit, calculată la cifra de afaceri estimată pentru perioada de asigurare. La sfîrşitul periaodei de asigurare se va efectua operaţiunea de regularizare, prin recalcularea primei, în funcţie de cifra de afaceriefectiv realizată, comunicată de asigurat. Înm cazul în care suma rezultată din calculul ajustătii este mai mare decît prima minimă de depozit asiguratul va achita diferenţa de primă corespunzătoare. Dacă, dimpotrivă suma este mai mică, diferenţa va fi considerată primă achitată în avans, pentru următorul an. Poliţa de tip C este valabilă de regulă pe o perioadă de 12 luni.


Asigurarea creditelor pentru investitii.

Aceasta garantează plata furnizorilor de bunuri de investiţii, de către clienţi, conform unui anumit plan de rambursare. Este o asigurare care se încheie pe termen mediu şi lung (în general pănă la 60 de luni). Poliţa cea mai utilizata este poliţa generală pe cifra de afaceri. Tranzacţiile individuale se utilizează mai rar. Acest tip de asigurare se foloseşte atît la asigurarea exporturilor de bunuri, cît şi al exportului de capital, sub formă de împrumuturi sau investiţii de capital.


Asigurarea de cauţiune

Acest tip de asigurare reprezintă o formă de protecţie prin care societatea de asigurări garantează că debitorul îşi va îndeplini obligaţiile legale sau contractuale pe care le are faţă de creditor. De fapt, cauţiunea este un serviciu similar cu cel oferit de bănci, cînd acestea garantează pentru clienţii lor.

Asigurarea de cauţiune prezintă următoarele particularităţi: creditorul este beneficiarul cauţiunii, fiind cel protejat, iar debitorul (asiguratul) este resposabil de îndeplinirea obligaţiilor dintre el şi creditor, obligaţiile fiind garantate prin cauţiune; societatea de asigurări preia sarcina debitorului, atunci cînd garantează faţă de beneficiar, îndeplinirea de către asigurat a obligaţiilor sale. Poliţa de cauţiune reprezintă un document accesoriu al unui contract principal care leagă debitorul de creditor.


Asigurarea de fidelitate

Reprezintă asigurarea drepturilor sau intereselor patrimoniale, fiind încadrate în categoria asigurărilor patrimoniale. Această asigurare are ca scop acordarea protecţiei unei societăţi, în calitate de asigurat împotriva unor prejudicii aduse activelor ca urmare a actelor necinstite sau frauduloase ale personalului, sau care administrează o parte a acestora. Asigurarea de fidelitate are ca scop compensarea uni angajator pentru pierderile cauzate de necinstea angajaţilor. Prin asigurarea de fidelitate, se despăgubesc numia daunele propriu-zise, nu şi pierderile de consecinţă


Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   13.11.2017 16:11
   13.11.2017 16:11
   13.11.2017 09:11
   13.11.2017 09:11
   10.11.2017 14:11
   29.10.2017 05:10
   29.10.2017 05:10
   26.10.2017 03:10
   12.10.2017 13:10
   08.10.2017 23:10
   27.09.2017 14:09
   24.09.2017 06:09
   24.09.2017 06:09
   24.09.2017 06:09
   12.09.2017 18:09
   08.02.2017 05:02
   31.01.2017 18:01
   19.01.2017 23:01
   11.01.2017 06:01
   11.01.2017 04:01
   31.12.2016 05:12
   31.12.2016 05:12
   31.12.2016 05:12
   26.12.2016 15:12
   26.12.2016 15:12
   26.12.2016 15:12
   26.12.2016 09:12
   26.12.2016 09:12
   26.12.2016 09:12
   10.12.2016 04:12
   04.12.2016 03:12
   03.12.2016 08:12
   13.10.2016 05:10
   07.10.2016 08:10
   07.10.2016 08:10
   30.09.2016 15:09
   16.09.2016 07:09
   15.09.2016 14:09
   05.09.2016 10:09
   19.08.2016 02:08
   15.08.2016 20:08
   15.08.2016 02:08
   07.08.2016 18:08
   23.07.2016 11:07
   22.07.2016 07:07
   14.07.2016 15:07
   10.07.2016 19:07
   06.07.2016 19:07
   29.06.2016 18:06
   25.06.2016 10:06
   16.06.2016 09:06
   16.06.2016 07:06
   11.06.2016 06:06
   11.06.2016 03:06
   01.06.2016 03:06
   27.05.2016 16:05
   24.04.2016 04:04
   24.04.2016 00:04
   23.04.2016 16:04
   23.04.2016 13:04
   23.04.2016 13:04
   23.04.2016 07:04
   23.04.2016 03:04
   23.04.2016 01:04
   06.04.2016 07:04
   06.04.2016 02:04
   05.04.2016 13:04
   05.04.2016 07:04
   05.04.2016 07:04
   05.04.2016 00:04
   04.04.2016 12:04
   04.04.2016 12:04
   23.03.2016 02:03
   22.03.2016 19:03
   22.03.2016 08:03
   22.03.2016 02:03
   22.03.2016 02:03
   21.03.2016 15:03
   21.03.2016 09:03
   21.03.2016 09:03
   11.03.2016 04:03
   10.03.2016 12:03
   10.03.2016 12:03
   10.03.2016 06:03
   03.03.2016 22:03
   03.03.2016 08:03
   03.03.2016 08:03
   03.03.2016 02:03
   20.02.2016 04:02
   19.02.2016 12:02
   19.02.2016 11:02
   19.02.2016 06:02
   06.02.2016 18:02
   06.02.2016 03:02
   06.02.2016 03:02
   05.02.2016 21:02
   10.01.2016 02:01
   09.01.2016 09:01
   08.01.2016 22:01
   08.01.2016 18:01
   17.11.2015 21:11
   17.11.2015 07:11
   16.11.2015 21:11
   16.11.2015 18:11
   03.10.2015 12:10
   02.10.2015 17:10
   01.10.2015 22:10
   26.08.2015 13:08
   08.08.2015 20:08
   21.07.2015 08:07
   31.05.2015 07:05
   29.05.2015 05:05
   27.05.2015 17:05
   03.05.2015 01:05
   23.02.2015 18:02
   22.02.2015 16:02
   20.02.2015 23:02
 Artiom  24.01.2010 02:01

Un copy-paste perfect!
de ce nu a-ti procedat asa la toate tipurile de asigurare.
Aici sunteti extrem de clari dar in acelasi timp informatia este destul de complexa pentru potentialii clienti. Adevarat, este o forma de risc complexa...dar...se putea un pic simplifica! Sergiu  29.10.2009 11:10

Pai in dependenta ce asigurari doriti sa faceti in caz daca sunteti un potential client, iar in caz daca sunteti un student si aveti nevoiei de informatii o sa fie mai dificil ar trebui sa faceti un mic studiu din pacate!


 Vasile  29.10.2009 09:10

Scrieti va rog si ceva informatii despre cine si in ce conditii de pe piata moldovei ofera asa asigurai!

Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
Echipa Asigurare.md vine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.6830
USD 17.5636
RUB 0.2961
RON 4.4514
UAH 0.6632


Страховой каталог INS.ORG.RU
Copyright © Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.