Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana |PartnersPartners

File din istoria asigurărilor

Originile asigurărilor sunt atît de îndepărtate, încît este practic imposibil de a stabili o dată exactă de apariţie a acestora. La sf.sec.XIX etnograful, istoricianul şi arheologul american L.Morgan (1818-1881) şi economistul german F. Enghels (1820-1895), au elaborat periodizarea cultural-istorică, conform căreia, societatea umană în dezvoltarea sa a parcurs trei epoci: sălbăticia, barbaria, civilizaţia, fiecare la răndul său incluzînd trei trepte: inferioară, mijlocie, superioară. Riscul apare la sfîrşitul treptei inferioare al sălbăticiei, cînd omul sălbatic începe să conştientizeze ce este riscul. Doar sălbaticul care nu înţelege ce e moartea, nu are sentimentul fricii faţă de ea. Sărind de pe o stîncă pe alta, el nu înţelege că riscă cu viaţa.

Asigurarea apare în forma sa naturală ca protecţie împotriva foamei în anumite perioade ale anului. Oamenii primitivi congelau sau uscau alimentele, făcînd rezerve pentru zilele grele. Punctul de pornire al acestei etape, e considerat nu începutul demarării procesului delimitării omului de maimuţă, dar apariţia Homo sapiens, aproximativ 40 mii ani î.e.n.

Ca punct final vom considera perioada apariţiei mărfii-intermediar, cu alte cuvinte, a produsului destinat schimbului, aproximativ 8 mii ani î.e.n. Apariţia mărfii-intermediar corespunde epocii barbare, ce este legat de apariţia statelor. Se elaborează legi, ce sunt reguli de viaţă atotcuprinzătoare pe teritoriul unui stat oarecare. Unele din primele legi ce a ajuns în zilele noastre, au fost legile adoptate în Mesopotamia aproximativ în anul 2000 î.e.n. Ca document economic mai clar şi mai clasic, sunt legile lui Hammurabi, adoptate aproximativ în anul 1800 î.e.n. Această perioadă în dezvoltarea asigurărilor a durat pînă în a.550 î.e.n., cînd în statul Lidian au apărut primele monede de aur. Apariţia banilor metalici marchează începutul civilizaţiei. Din momentul intrării în epoca civilizaţiei, asigurarea capătă în mod vădit caracter sau formă bănească. Deci, putem face concluzia, că asigurarea nu s-a putut organiza decît pe acea treaptă de dezvoltare a societăţii umane în care au apărut plusprodusul, ca sursă de creare a fondului de asigurare şi banii cu funcţiile lor de mijloc de plată şi de acumulare.

Spre deosebire de alte popoare, în Roma Antică s-a dezvoltat preponderent asigurarea reciprocă în cadrul diverselor uniuni profesioniste, colegii, fondate pe baza unui statut. Conform regulilor stabilite, fiecare membru ce adera la colegiu, era obligat să depună o plată de intrare, iar apoi să achite lunar o primă anumită. În cazul decesului membrului acestui colegiu, din fondul acumulat, se ahita o sumă necesară pentru înmormîntare. E interesant de menţionat, că în statutul colegiului Lanuvian erau stipulate temeiurile de refuz de plata sumei asigurate, la care se atribuiau sinuciderea şi neachitarea primelor la termenele cuvenite. Datorită evoluţiei dreptului roman, în Roma antică a apărut primul contract de asigurare, care se numea contract de Împrumut. Era vorba de un împrumut care acoperea sau garanta un transport de mărfuri cu destinaţie îndepărtată. Dacă mărfurile nu ajungeau la destinaţie în bune condiţii, cel care garanta cu bani pierdea definitiv dreptul de rambursare a sumei împrumutate.

În Evul Mediu în statele vest-europene au apărut primele bresle de asigurare a comercianţilor şi a meşteşugarilor. La sfîrşitul sec.XV, cînd europenii au început tot mai mult să călătorească în Asia şi America, călătorii care ulterior au dus la aşa numita revoluţie comercială ( predecesoarea revoluţiei industriale ), conceptele de risc şi fond comun s-au contopit în unul comun. Dacă de exemplu, o flotilie de corăbii reuşea să ajungă din Europa în Indonezia, să facă comerţ acolo şi să se întoarcă încărcate de mărfuri exotice, exista riscul că nu toate corăbiile se vor întoarce. De aceea oamenii care investeau în construcţia acestor corăbii au ales două modalităţi de a repartiza între ei în mod proporţional riscurile, pentru ca anume corabia în care au investit să nu fie cea pierdută.

Prima modalitate consta în crearea unei întreprinderi comune, prin intermediul căreia investitorii investeau bani în cteva corabii cu încărcătură comună, repartizînd între ei riscurile pierderilor şi veniturile ce puteau să se formeze. A doua modalitate era asigurarea, un sistem, prin care proprietarul corabiei sau al mărfii, oferea o anumită sumă de bani unor oameni, care erau de acord să compenseze pierderile în cazul în care corabia va naufragia.

Astfel, un grup de oameni sau companii colectau prime de bani (premium) în schimbul promisiunii de a plăti o despăgubire (indemnity) proprietarului corabiei în cazul pieirii acesteia. Aceşti asigurători creau un fond comun şi ofereau promisiunea de-al utiliza, de a achita despăgubiri celor asiguraţi, la survenirea riscului.

La etapele incipiente ale acestui proces, dacă se producea un caz asigurat, asigurătorul era nevoit să vîndă o anumită proprietate (sau să scoată bani de pe contul în bancă) şi să achite despăgubirile asiguratului. Acest principiu, apropo, e folosit pînă în prezent de Corporaţia Lloyd.

De la începutul secolului al XVIII-ea şi până în secolul al XlX-ea, pe plan internaţional s-au practicat trei mari forme de asigurări: maritime, de incendiu şi de viaţă. Progresele acestora sunt strîns legate de dezvoltarea activităţii economice şi evoluţia dreptului.

Prima poliţă de asigurare maritimă dovedită până azi a fost semnată în anul 1347 la Genova, iar prima intervenţie a statului pe piaţa asigurărilor datează din anul 1435. Prin ordonanţa de la Barcelona, dată de Jacques I d'Aragon se reglementau clauzele contractului de asigurări maritime. Două secole mai tîrziu, creşterea puterii maritime engleze este însoţită de o dezvoltare foarte importantă a camerelor de asigurări maritime, care vor conduce la apariţia societăţii Lloyd's.

Odată cu dezvoltarea modului de producere capitalist, ca trăsătură specifică a asigurării burgheze devine obţinerea profitului. Asigurarea trece din forma de frăţie în cea comercială, transformîndu-se într-o activitate obişnuită de comerţ. La etapa iniţială a apariţiei societăţii burgheze forma de bază era asigurare maritimă. Creditorul oferea proprietarului corabiei o suma de bani necesară pentru organizarea expediţiei, cu condiţia, că în cazul rezultatului pozitiv al expediţiei, această sumă va fi returnată împreună cu procente stabilite de către părţi. În cazul în care corabia şi marfa vor pieri, proprietarul corabiei era eliberat de obligaţia de a returna suma primită de la creditor şi procentele. În sec.XIV-lea forma notarială a împrumutului maritim, ce era destul de complicată, a fost înlocuită de poliţa bănească, ce era emisă de asigurător proprietarului corabiei, ca dovada încheierii contractului. Prima poliţă a fost emisă în Barcelona în anul 1374. Iar în anul 1468 apare Codul din Veneţia al asigurărilor maritime. Apoi asigurarea maritimă se dezvoltă rapid în Anglia, unde în anul 1601 a fost adoptat primul act juridic, ce a reglementat constituirea unor instanţe speciale, ce soluţionau conflicte din domeniul asigurărilor maritime.

Sfera primară de aplicare a eforturilor companiilor de asigurare a fost asigurarea de incendii. În oraşele secolului XV-XVII-lea, majoritatea caselor erau construite din lemn şi exista un risc sporit de incendiu. De aceea, orăşenii erau gata să plătească o anumită sumă de bani companiilor de asigurare, care la rîndul lor, le promiteau la survenirea incendiului două lucruri: primul - serviciile pompierilor (localizarea focului pentru preîntîmpinarea răspîndirii acestuia asupra construcţiilor vecine) şi al doilea - de a plăti persoanelor asigurate o despăgubire care ar acoperi cheltuielile necesare pentru angajarea specialiştilor care ar repara sau ar reconstrui locuinţa arsă.

Paralel cu fondurile de asigurare împotriva incendiilor au fost create fonduri de asigurare de viaţă.

Primele societăţi de asigurare au apărut la sf.sec.XVII-lea în Anglia, Franţa, Italia, Danemarca, Suedia. În a doua jumătate a sec.XIX-lea au apărut uniuni da asigurare de tip cartel şi concern, ce erau formate din zeci de societăţi de asigurare. Au fost create şi primele societăţi internaţionale de asigurări - ruseşti, austriece, suedeze. Intens se dezvoltau noi tipuri de asigurări comerciale, iar pe baza lor au apărut multe forme, modalităţi, variante noi de asigurări.

Un loc deosebit în dezvoltarea asigurărilor o ocupă Anglia, în care în anii 80-ci al sec.XVII-lea au apărut primele societăţi de asigurare în domeniul asigurării de la incendiu. Ca imbold pentru apariţia acestora, a servit incendiul ce a avut loc la Londra în anul 1666, în care au pierit 70 mii persoane. În aceiaşi perioadă apar primele societăţi de asigurare în domeniul asigurărilor riscurilor maritime: Franţa în anul 1686 (Paris), Italia n anul 1741 (Genova), Danemarka în anul 1741 şi Suedia în anul 1750.

În asigurările internaţionale vădit s-a evidenţiat corporaţia engleză Lloyd, care este astăzi cea mai mare şi importantă piaţă internaţională de asigurări şi cel mai mare centru informaţional privind comerţul şi navigaţia maritimă. Corporaţia Lloid a apărut din Casa de cafea Lloid, proprietarul căreia era Edvard Lloid. Prima menţiune despre casa de cafea a lui Loid a fost semnalată în anul 1688. În acest local, aveau loc întîlniri regulate al comercianţilor, asigurătorilor şi proprietarilor de corăbii. Din anul 1696 Edvard Lloid începe pubicarea unui ziar de asigurări Lloid News, iar din 1734 apare Lloid List. n anul 1760 în sistemul lui Lloid apare prima societate de clasificare din lume - registrul de corăbii. În anul 1871, prin actul Parlamentului englez, uniunea asigurătorilor Lloid a obţinut statut oficial de corporaţie al asigurătorilor.

Patria asigurărilor de viaţă e considerată Anglia, în care în anul 1699 pentru prima dată a apărut o organizaţie profesionistă, ce se ocupa cu asigurarea orfanilor şi văduvelor, iar apoi a fost creată compania de asigurări Eckvatedl, ce se ocupa cu asigurări de persoane.

Patria reasigurărilor este considerată Germania. Prima companie de reasigurare a fost fondată de Cologne în anul 1846, apoi a apărut Societatea de reasigurare de la Munhen. În 1885 apare "Societatea rusă de reasigurare", ce se ocupă de reasigurarea riscurilor de incendii. Din sec. XIX-lea pe poziţiile din frunte se află uniuni de asigurare de tip cartel şi concern. Un cartel puternic a fost creat în 1874 la Berlin, ce purta caracter interanţional şi era constituit din 16 societăţi de asigurare (ruseşti, suedeze, austriece ş.a.) În anul 1920 el îngloba deja 230 societăţi din 26 de ţări.Factorii determinanţi, care au condus la apariţia asigurărilor contemporane, sunt cei economici şi sociali, dar cel mai important apariţia unei activităţii raţionale capitaliste cu orientare spre valorile raţionalităţii formale.

Dintre factorii economici vom menţiona :

a) Schimbarea condiţiilor economice generale. Trecerea de la o economie exclusiv agricolă la una diversificată (breasla, industrie, comerţ) a dus la creşterea şi adîncirea raporturilor dintre oameni şi implicit, a cauzelor generatoare de pagube. De asemenea, importanţa banilor în relaţiile comerciale a favorizat ideea compensaţiei băneşti a pagubelor;

b) Dezvoltarea schimburilor internaţionale. Succesul marilor tîrguri şi înmulţirea expediţiilor pe mare au arătat necesitatea asigurării mărfurilor şi navelor împotriva riscurilor în timpul transportării.

La rîndul lor, factorii sociali se referă la:

a) Accentuarea procesului de urbanizare. Concentrarea populaţiei în oraşe şi apariţia noilor tipuri de locuinţe au încurajat apariţia evenimentelor producătoare de pagube;

b) Organizarea breslelor care a favorizat solidaritatea acestor grupuri, în care membrii lor îşi acordau ajutor reciproc în caz de pagube.

Dezvoltarea societăţii a dus, pe de o parte, la creşterea avuţiei naţionale, iar pe de altă parte, a plasat omul în procese de producţie mai complexe, cu un grad de periculozitate mărit. A sporit astfel interesul omului pentru acţiunile de previziune. Secolul XIX-lea e marcat de o nouă etapă în dezvoltarea asigurărilor, fapt legat de implicarea activă a statului în asigurări. Înţelegănd rolul enorm economic şi social al asigurărilor, statul doreşte să se folosească de avantajele lor în interes propriu.

Ce priveşte Republica Moldova, nu putem să spunem că există careva tradiţii serioase. Asigurările pe teritoriul actual al Republicii Moldova încep din anul 1871, prin prezenţa în Basarabia a filialelor societăţilor de asigurare ruseşti. Mai putem menţiona crearea în anul 1923 a societăţii cooperatiste de asigurare Vulturul, care însă a existat destul de puţin, trecînd cu sediul la Bucureşti. După instalarea regimului sovietic asigurările s-au aflat în sistemul Gosstrah-ului, un sistem unic de asigurări de stat sistem rigid de asigurare, care de cele mai multe ori a dus la tipizarea raporturilor de asigurare şi limitarea cadrului acestuia, pe prim plan fiind puse interesele statului.

În secolul al XX-lea asistăm la o perfecţionare continuă a mecanismului de asigurare. Una din cele mai importante trăsături ce caracterizează dezvoltarea sistemului mondial de asigurări la ora actuală este globalizarea pieţii mondiale de asigurări, care se prezintă printr-un proces de lichidare treptată a barierelor economice şi legislative ce separau pieţile de asigurări a unor state. Unul din exemplele elocvente ce confirmă această tendinţă, este crearea unui spaţiu de asigurări unic în ţările Uniunii Europene.

Caracteristic pentru piaţa mondială de asigurări este: existenţa unui număr important de companii de asigurare ce funcţionează în diverse forme organizaţional-juridice, concentrarea la ele a unui capital şi active enorme, o gamă extrem de largă de operaţiuni şi produse de asigurare oferite, existenţa unei legislaţii dezvoltate ce ţine de domeniul asigurărilorşi a unui sistem de supraveghere de stat viabil, existenţa diverselor asociaţii şi uniuni a asigurătorilor şi asiguraţilor, un sistem dezvoltat al intermediarilor, firme de consultaţii şi de raiting.


Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   19.11.2017 21:11
   19.11.2017 21:11
   19.11.2017 21:11
   10.11.2017 14:11
   10.11.2017 14:11
   10.11.2017 14:11
   03.11.2017 03:11
   03.11.2017 03:11
   03.11.2017 03:11
   26.10.2017 02:10
   26.10.2017 02:10
   26.10.2017 02:10
   19.10.2017 02:10
   19.10.2017 02:10
   19.10.2017 02:10
   08.10.2017 22:10
   02.10.2017 09:10
   24.09.2017 06:09
   24.09.2017 06:09
   24.09.2017 06:09
   17.09.2017 17:09
   09.09.2017 10:09
   03.09.2017 02:09
   03.09.2017 02:09
   03.09.2017 02:09
   08.02.2017 02:02
   19.01.2017 22:01
   11.01.2017 23:01
   31.12.2016 11:12
   31.12.2016 11:12
   26.12.2016 16:12
   26.12.2016 16:12
   26.12.2016 16:12
   26.12.2016 15:12
   26.12.2016 15:12
   26.12.2016 15:12
   21.12.2016 16:12
   21.12.2016 16:12
   21.12.2016 16:12
   17.12.2016 20:12
   17.12.2016 20:12
   17.12.2016 20:12
   10.12.2016 21:12
   10.12.2016 21:12
   10.12.2016 21:12
   10.12.2016 10:12
   10.12.2016 10:12
   10.12.2016 10:12
   03.12.2016 18:12
   02.12.2016 14:12
   02.12.2016 14:12
   02.12.2016 14:12
   24.11.2016 20:11
   19.10.2016 20:10
   19.10.2016 20:10
   19.10.2016 20:10
   14.10.2016 07:10
   14.10.2016 07:10
   12.10.2016 18:10
   12.10.2016 18:10
   12.10.2016 18:10
   03.10.2016 02:10
   15.09.2016 01:09
   13.09.2016 12:09
   05.09.2016 12:09
   17.08.2016 17:08
   17.08.2016 13:08
   06.08.2016 05:08
   06.08.2016 01:08
   30.07.2016 12:07
   28.07.2016 01:07
   24.07.2016 00:07
   16.07.2016 06:07
   08.07.2016 20:07
 Addy  08.07.2016 20:07

TYVM you've solved all my prloebms


   08.07.2016 15:07
   06.07.2016 21:07
 Pink  06.07.2016 21:07

Congrats Kevin!Way to make that 405 goal your bitch!I’m glad to see you make the heads up call with the weight because I don’t want the next transformation to be how to rehab a torn pec or rotator, ha, ha, just for the sake of a number, though it’s obvious you got plenty left in the tank. With your form and discipline chances are probably small but shit still ha;7&ns.Ie#821ppm completely psyched for the hardcore future and the motivation you’ll provide me.


   20.06.2016 22:06
   11.06.2016 09:06
   11.06.2016 03:06
   01.06.2016 17:06
   31.05.2016 08:05
   27.05.2016 07:05
   23.04.2016 10:04
   23.04.2016 10:04
   23.04.2016 09:04
   23.04.2016 06:04
   23.04.2016 01:04
   22.04.2016 12:04
   22.04.2016 05:04
   05.04.2016 01:04
   05.04.2016 00:04
   05.04.2016 00:04
   04.04.2016 18:04
   04.04.2016 12:04
   04.04.2016 05:04
   03.04.2016 12:04
   03.04.2016 06:04
   21.03.2016 21:03
   21.03.2016 20:03
   21.03.2016 20:03
   21.03.2016 19:03
   19.03.2016 05:03
   18.03.2016 18:03
   18.03.2016 12:03
   11.03.2016 03:03
   10.03.2016 23:03
   10.03.2016 17:03
   10.03.2016 00:03
   03.03.2016 18:03
   03.03.2016 17:03
   03.03.2016 11:03
   02.03.2016 21:03
   19.02.2016 23:02
   19.02.2016 18:02
   19.02.2016 12:02
   06.02.2016 16:02
   06.02.2016 13:02
   06.02.2016 06:02
   05.02.2016 15:02
   10.01.2016 00:01
   09.01.2016 20:01
   09.01.2016 00:01
   08.01.2016 12:01
 Geanina  03.12.2015 13:12

informatii pretioase


   17.11.2015 18:11
   17.11.2015 16:11
   16.11.2015 22:11
   16.11.2015 14:11
   12.10.2015 01:10
   10.10.2015 01:10
   09.10.2015 06:10
   08.10.2015 23:10
 Mohamed  08.10.2015 23:10

S-ar putea sa vorbesc in neictosnunta de cauza si te rog sa ma corectezi daca gresesc. Ma intreb de ce suferi atat pentru ca altcuiva nu ii pasa vezi contradictia? E ca un cerc vicios care nu se va termina niciodata. Iubirea adevarata, ca sa fie iubire (sau orice alt sentiment, cred eu), este ECOLOGICA. Adica nu ar trebui sa te distraga de la felul tau autentic de a fi, nu ar trebui sa te contrazica cand iti spui ca sunt frumoasa nu ar trebui sa incordeze alti muschi cand zambesti frumos. Nu. Asta tine de patologic, de bolnav. Oamenilor rareori le pasa de altii si daca esti o exceptie, ai grija ca macar tu sa ai grija de tine cand ceilalti nu au. Te rog nu mai mitiza ceea ce numesti tu dragoste, pentru sentimentele pe care le vad in acest post te distrug in loc sa te inalte.Fii tu. Fii mai buna decat ai fost ieri. Si fa ceva frumos pentru tine din cand in cand, meriti!


   03.10.2015 08:10
   03.10.2015 05:10
   01.10.2015 09:10
 Simone  01.10.2015 09:10

E complicata pesvetoa. Sunt constienta, acum, de tot ceea ce spui, insa la momentul scrierii acestui post eram inconstienta. Si ranita.Multumesc pentru cuvintele faine.


   29.09.2015 01:09
   26.08.2015 13:08
   22.08.2015 22:08
   13.08.2015 17:08
   28.07.2015 06:07
   24.07.2015 09:07
   31.05.2015 00:05
   30.05.2015 15:05
   27.05.2015 07:05
   02.05.2015 18:05
   23.02.2015 12:02
   23.02.2015 07:02
   20.02.2015 11:02Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
EchipaAsigurare.mdvine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.6830
USD 17.5636
RUB 0.2961
RON 4.4514
UAH 0.6632


  INS.ORG.RU
Copyright Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.