Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana |PartnersPartners

Un casco corect

Citeşte atent! În ultimul timp se înregistrează o creştere constantă a interesului faţă de asigurarea mijloacelor de transport, fenomen explicabil în condiţiile existenţei unui grad înalt al riscului, în oraşele supraîncărcate cu transport. Creşte numărul deţinătorilor de unităţi de transport auto ce conştientizează necesitatea şi importanţă asigurării AutoCasco, pe de altă parte la procurarea unui autovehicul în leasing sau prin intermediul unui credit bancar, atît societatea de leasing cît şi banca cer încheierea unui asemenea contract de asigurare. Necătînd că acest tip de asigurare nu e o noutate pentru piaţa de asigurări din Republica Moldova, mulţi din asiguraţi încă nu înţeleg la modul cuvenit sensul clauzelor contractuale, a drepturilor şi obligaţiilor ce rees din contractul de asigurare, fapt generator de neînţelegeri, conflicte între asigurător şi asigurat, ajungîndu-se deseori în instanţa de judecată.O parte din proprietarii de autovehicule deja nici nu concep că s-ar putea fără Autocasco, alţii dimpotrivă ignorează inconştient (nu cunosc avantajele acestui tip de asigurare) sau conştient(au fost deja în calitate de asiguraţi şi n-au primit despăgubiri) acest tip de asigurare. De ce s-a creat o asemenea situaţie? Diferiţi oameni percep diferit efectele negative ale riscurilor, au grad diferit de responsabilitate, cultură şi seriozitate. Majoritatea din cei ce au avut experienţă negativă în relaţiile sale cu societăţile de asigurări, trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru alegerea făcută şi să nu dea vina pe altcineva. Puţini din asiguraţi studiază conţinutul contractului de asigurare înainte de-al încheia, pe cînd contractul este acel document (acordul de voinţă), prin care va-ţi asumat anumite obligaţiuni şi obţineţi drepturi. În cazul refuzului din partea societăţii de asigurare de a achita despăgubirea, ea se bazează anume pe clauzele contractului pe care le-a acceptat şi asiguratul, semnînd contractul.
Ce trebuie să întreprindeţi pentru a încheia corect un contract de asigurare Autocasco şi de a beneficia pe deplin de protecţie prin asigurare?
La această etapă aveţi nevoie de asistenţa unui intermediar calificat din domeniu a brokerului de asigurare, garanţia obiectivităţii lui fiind independenţa de orice asigurător.

Deci să analizăm paşii care urmează să-i faceţi:

1. Să înţelegeţi şi săconştientizaţi ce presupune acest tip de asigurare, să nu-l confundaţi cu AORCA şi Cartea Verde.

2. Tindeţi să faceţi o alegere conştientă, nu cădeţi pradă preţurilor mici sau reclamei agresive. În alegerea unui asigurător să vă conduceţi de criterii obiective!
3. Să vă alegeţi un asigurător solid. Pentru aceasta e nevoie:
a) Să vă încredinţaţi că asigurătorul dispune de licenţă ce-i permite să practice acest tip de asigurare.
b) Aflaţi cîţi ani activează societatea dată pe piaţa de asigurări, ce experienţă are în practicarea acestui tip de asigurare, cum arată portofoliul ei de asigurare. Faptul că compania există pe piaţă de mai mulţi ani nu trebuie să servească ca criteriu de bază la alegerea asigurătorului. Astfel, în R.Moldova există societăţi de asigurare ce activează mai mult de 10 ani, care însă aşa şi n-au atins un nivel suficient de stabilitate financiară şi care nu pot propune produse de asigurare de calitate.
c) Aflaţi de ce reputaţie se bucură acest asigurător obţineţi informaţii neoficiale (prieteni, rude, colegi) şi oficiale (presa, raitinguri, concluziile brokerilor de asigurare). O informaţie profesionistă şi obiectivă o ve-ţi obţine evident de la consultanţii profesionişti brokeri de asigurare.
d) Care e mărimea capitalului statutar şi a rezervelor de asigurare (cu cît mai mari cu atît mai bine).
e) Care sunt reasigurătorii cu care colaborează asigurătorul dat. Societăţile de asigurare cu capital satutar mic, portofoliu mic şi nediversificat nu au încheiate contracte de reasigurare cu reasigurători serioşi.
f) Analizaţi rata despăgubirilor (raportul dintre despăgubiri şiprime încasate). Dacă acest nivel e mai jos de 30% - compania achită puţine despăgubiri (e nevoie de studiat de ce), iar dacă acest indicator e de 80% sau trece de 100% - atenţie, pot fi probleme cu capacitatea de plată a companiei de asigurări (există risc pentru asigurat de a nu primi despăgubiri).
h) Aflaţi cu ce unităţi de reparaţii auto are încheiate contracte. De aceasta depinde cît de repede şi calitativ va fi efectuată reparaţia autovehicului Dvs., în cazul că ve-ţi accepta să vi se repare autoturismul la staţia de reparaţii auto recomandată de asigurător.
4. Merită să alegeţi o companie ce dispune de o reţea dezvoltată de filiale şi reprezentanţe e important deoarece ve-ţi beneficia de serviciile companiei pe întreg teritoriul ţării, mai ales acest lucru e important la survenirea cazurilor asigurate.
5. Atenţie preţul mic nu e garanţia unui produs de asigurare de calitate! De fapt un preţ mic este compensat cu un şir de clauze contractuale (deseori voalate), ce exonerează compania de asigurări de plata despăgubirilor. Dempingul este practicat de cele mai dese ori de companiile mici şi medii, însă de acest viciu suferă şi unele companii mari, ce se plasează printre primele zece.

Dacă aţi ales un asigurător, următorul pas important e să studiaţi şi analizaţi cu atenţie condiţiile contractului şi a regulamentelor speciale de asigurare a mijloacelor de transport şi a locurilor din mijloacele de transport, care sunt parte componentă a contractului de asigurare. Aveţi tot dreptul să faceţi cunoştinţă cu ele, deoarece tot ce nu este reglamentat de contract găsiţi în aceste regulamente. Cereţi să studiaţi şi aceste regulamente, deoarece compania va apela la ele la regularizarea cazului asigurat. În cazul în care colaboratorii companiei nu vi le fac cunoscute sau evită oferirea oricăror altor informaţii gîndiţi-vă bine dacă merită să încheiaţi un contract de asigurare cu acest asigurător!
Contractul de asigurare trebuie să fie întocmit corect din punct de vedere juridic, să se evite interpretări unilaterale, tratări neclare, cu sens voalat.

La ce să atrageţi atenţia în primul rînd:
1. Să fie corect stipulat obiectul asigurării şi obiectul contractului.
Obiectul asigurării trebuie să fie asigurarea intereselor patrimoniale ale asiguratului şi nu asigurarea autovehiculului sau asigurarea riscului de... Obiectul contractului - e obligaţia asiguratului de a achita prima de asigurare la termenul stabilit şi în volum deplin, iar din partea asigurătorului de a achita despăgubirea la survenirea cazului asigurat. Evitaţi să semnaţi contractul ce conţine alte formulări.
2 .Menţiunea riscurilor pentru care se face asigurarea.
3. Menţiunea clară - ce eveniment se consideră caz asigurat şi care nu.
4. Drepturile şi obligaţiile părţilor. Ţine-ţi minte obligaţia principală a asiguratului este de a achita prima la timp şi volum deplin, dar pe lîngă aceasta mai aveţi şi alte obligaţii, neîndeplinirea cărora exonerează compania de asigurări de a achita despăgubirea.
5. Termenele şi modalitatea înştiinţării asigurătorului privind realizarea cazului asigurat. Procedura de regularizare a cazului asigurat, termenii şi modalitatea examinării, soluţionării cererii privind achitarea despăgubirii.
6.Ce serveşte drept temei pentru asigurător, de a nu achita despăgubirea de asigurare.
De obicei acestea pot fi următoarele:
a) Încălcatrea regulilor de circulaţie depăşirea limitei de viteză pe o porţiune anumită;trecerea la semnalul roşu al semaforului; deplasare pe contrasens; exploatarea autoturismului ce nu corespunde normelor tehnice;conducerea automobilului în stare de ebrietate ş.a.
b) Utilizarea autoturizmului contrar destinaţiei lui de exemplu, în cererea înaintată de asigurat la încheierea contractului el a menţionat că autoturismul va fi folosit în scopuri personale, în realitate însă e utilizat în calitate de taxi, sau autoturismul e antrenat în transportul de substanţe inflamabile.
c) Utilizarea autovehicului de persoane, altele decît cele indicate în contract.
7. Neglijenţa şi pasivitatea asiguratului, acţiuni cu intenţie, fapte ce au dus la survenirea cazului asigurat (ex. - intrarea cu autovehiculul pe porţiuni inundate, pierderea cheilor şi actelor de înmatriculare ş.a.)
8. Un moment foarte important franşiza. Trebuie să cunoaşteţi că ea reprezintă acea parte din pagubă ce nu va fi compensată de către asigurător în cazul cînd ve-ţi fi recunoscut vinovat în producerea cazului asigurat de către organele competente (ex.- poliţia auto, departament pompieri). Franşiza poate fi stabilită în % din suma asigurată sau din suma pagubei. Vă atenţionăm că există o mare diferenţă, aşa că aflaţi cum se va aplică ea în cazul Dvs. pînă la semnarea contractului, pentru a evita ulterior situaţia, cînd nu ve-ţi putea obţine despăgubirea şi o să învinuiţi pe nedrept compania de asigurare.
9.Aflaţi dacă acţiunea contractului se referă şi la teritoriul altor state decît RM geografia asigurării. Dacă plecaţi des peste hotare, ar fi mai bine să încheiaţi un contract ce prevede protecţie şi peste hotarele ţării.

Conştientizaţi un lucru important - ce alegere n-aţi face e alegerea, deciza Dvs. Nu încercaţi în cazul apariţiei divergenţelor cu societatea de asigurare, să căutaţi vinovaţi de situaţia creată pe altcineva. Deaceea în procesul încheerii contractului fiţi ghidaţi de raţiune şi nu de emoţii. Nu cădeţi pradă promisiunilor insistente ale colaboratorilor companiei de asigurare de tip acuşi noi repede vom face contractul , sau noi suntem cei mai buni pe piaţă, n-aveţi ce ne compara cu alţii.

Analizaţi totul la rece, consultaţi-vă cu specialiştii din domeniu şi ve-ţi avea mai multe şanse de a face o alegere corectă.
Autor : Veaceslav Gamurari "Vestecom-Plus Broker de Asigurare" SRL


Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   29.11.2017 06:11
   29.11.2017 06:11
   29.11.2017 06:11
   27.11.2017 05:11
   27.11.2017 05:11
   27.11.2017 05:11
   13.11.2017 18:11
   13.11.2017 18:11
   13.11.2017 18:11
   10.11.2017 21:11
   10.11.2017 21:11
   31.10.2017 11:10
   29.10.2017 08:10
   29.10.2017 08:10
   29.10.2017 08:10
   21.12.2016 22:12
   21.12.2016 17:12
   21.12.2016 17:12
   21.12.2016 17:12
   18.12.2016 02:12
   18.12.2016 02:12
   18.12.2016 02:12
   17.12.2016 21:12
   17.12.2016 21:12
   17.12.2016 21:12
   24.11.2016 18:11
   24.11.2016 18:11
   23.11.2016 19:11
   05.09.2016 09:09
   16.07.2016 02:07
   14.07.2016 17:07
   10.07.2016 15:07
   29.06.2016 14:06
   24.04.2016 01:04
   23.04.2016 21:04
   22.04.2016 05:04
   06.04.2016 04:04
   05.04.2016 22:04
   04.04.2016 01:04
   03.04.2016 06:04
   22.03.2016 14:03
   19.03.2016 05:03
   18.03.2016 12:03
   10.03.2016 00:03
   09.03.2016 12:03
   02.03.2016 20:03
   02.03.2016 09:03
   18.02.2016 10:02
   05.02.2016 11:02
   04.02.2016 23:02
   08.01.2016 12:01
   08.01.2016 08:01
   16.11.2015 12:11
   16.11.2015 09:11
   12.10.2015 01:10
   10.10.2015 01:10
 Jacey  10.10.2015 01:10

Super jazzed about getting that knowwho-.


   08.10.2015 23:10
 Akilu  08.10.2015 23:10

Ca esta ele lol :) Esse ano vais sofrer rapaz.lol na brnica. Ca esta o Milton a jogar na A2. Sinceramente ja ca devias estar ha mais tempo. Este e9 o premio para o teu trabalho. c9 merecido. Adorei jogar contra ti e tambem gostei de ganhar.eheheheh 1x3 o primeiro set foi para nao estragar a festa. lolol nahhh na binca. Voces estao com uma boa equipa. Abrae7ao milton encontramo-nos em breve. fica bem. Bom trabalho Coelho


   01.10.2015 08:10
 Jeffri  01.10.2015 08:10

Inedcio vitorioso Quinta-Feira , 25 Outubro 2007 A Selece7e3o Nacional Sub-19 ctnecnorou-se esta quinta-feira, pelas 16h00, em d3fir (Esposende), onde ire1 preparar a sua prestae7e3o no I Mini-Torneio de apuramento para o Campeonato da Europa.c0 concentrae7e3o compareceram apenas 15 atletas, uma vez que Ste9lvio Cruz – que foi convocado pelo seu clube, o Sporting de Braga, para o encontro desta noite diante do Bolton (que terminou empatado a uma bola)–, Carlos Pita – que foi convocado pelo CD Nacional para a jornada deste fim-de-semana – e Rabiola – tambe9m convocado pelo seu clube, o Vitf3ria de Guimare3es para a prf3xima jornada da principal Liga Nacional –, foram autorizados a juntar-se mais tarde.Inedcio com teste positivoApesar do Treinador Nacional, Agostinho Oliveira, poder contar apenas com treze jogadores de campo ne3o prescindiu de observar os seus pupilos num jogo-treino no campo do CF Fe3o, diante da equipa local.Os Sub-19 superiorizaram-se ao CF Fe3o – uma equipa madura e que ostenta nas suas fileiras jogadores bastante experientes – e venceram por 3-2 (je1 ao intervalo venciam por 2-1). Valter Fernandes, Andre9 Pinto e Wilson marcaram os golos da Selece7e3o num jogo-treino que Agostinho Oliveira classificou como “muito interessante”, acrescentando que “foi um treino onde o resultado era o que menos interessava. Foi um teste bastante positivo apesar de termos contado com apenas treze jogadores de campo. Conseguimos ser superiores perante uma equipa que, apesar de ser de um Campeonato menor, foi muito madura e apresentou bons pormenores. Ainda ne3o conseguimos estar ao nosso melhor nedvel e por vezes ne3o conseguimos ligar o nosso jogo da melhor maneira, o que e9 natural, pois estamos nos momentos iniciais da nossa preparae7e3o. Os jogadores este3o a atravessar um momento prf3prio de inedcio de e9poca, mas vamos trabalhar diariamente para que, quando chegarem os jogos de qualificae7e3o, possamos atingir o nosso melhor nedvel. Vamos trabalhar para corresponder e0s exigeancias deste mini-torneio”, esclareceu.A Selece7e3o Nacional Sub-19 alinhou de inedcio com: Anthony Lopes; Valter Fernandes, Andre9 Pinto, Tengarrinha e Ruben Lima; Adrien Silva – CAP, Romeu Ribeiro e Marco Matias; Wilson, Andre9 Carvalhas e Jalf3. Agostinho Oliveira observou ainda em campo os restantes jogadores disponedveis – Ricardo Neves (guarda-redes), Miguel Vedtor, Andre9 Santos e Diogo Rosado.Durante a partida de treino, Marco Matias sofreu um ligeiro traumatismo no nariz que ne3o devere1 ser impeditivo do atleta prestar concurso nos dois treinos agendados para amanhe3 – e0s 10h00 (em d3fir) e e0s 16h00 (em Lafandos).Chegar ao faltimo jogo com apuramento garantidoA Selece7e3o Nacional Sub-19 vai encontrar as selece7f5es de Andorra (a 1 de Novembro), da Bielorrfassia (a 3 de Novembro) e da Repfablica da Irlanda (a 6 de Novembro) no Mini-Torneio de apuramento. Passam duas equipas e0 fase seguinte – a Ronda de Elite – pelo que Agostinho Oliveira gostaria de chegar ao terceiro jogo com o apuramento je1 garantido. “Os nossos adverse1rios ve3o crescendo de qualidade, e0 medida que a competie7e3o ire1 avane7ando. Vamos encontrar, no primeiro jogo, uma Selece7e3o de Andorra que este1 perfeitamente ao nosso alcance, embora ne3o possamos facilitar e tenhamos de saber tornar o jogo fe1cil. Depois vamos defrontar a Bielorrfasia, um encontro que considero de dificuldade me9dia – esta Selece7e3o ainda tenta resolver alguns problemas, mas podere1 criar-nos algumas dificuldades.”“A situae7e3o ideal seria irmos para o faltimo encontro, diante da Repfablica da Irlanda, com o apuramento para a fase seguinte je1 garantido, ate9 porque poderia ser feita uma maior geste3o dos jogadores, que neste momento da e9poca ainda ne3o se encontrare3o no melhor momento. Ainda estamos muito no princedpio e existem dificuldades lf3gicas”, afirma Agostinho Oliveira que espera uma Repfablica da Irlanda diferente daquela que encontrou em Setembro, quando a sua equipa venceu, fora, por 1-0 e 3-1. “Sere1 um jogo com caracteredsticas diferentes. Nesse momento que nos defronte1mos as duas selece7f5es estavam em inedcio de e9poca. Neste jogo que vamos disputar os irlandeses estare3o melhor, tal como nf3s. Os jogadores tere3o mais ritmo e penso que sere1 um jogo equilibrado com duas equipas muito similares. Contamos que ne3o seja permitido aos irlandeses utilizarem a agressividade excessiva que utilizaram nos dois jogos que dispute1mos na Irlanda. Penso que ne3o ve3o actuar da mesma forma, pois os e1rbitros devere3o actuar de forma diferente”, analisou.Recorda-se que os dois primeiros classificados de cada grupo, assim como os dois melhores terceiros classificados dos 13 grupos, passare3o e0 Ronda de Elite. Na Ronda de Elite sere3o criados sete grupos de qualificae7e3o, onde apenas os primeiros lugares de cada grupo se a


   28.09.2015 06:09
   26.08.2015 13:08
   26.05.2015 19:05
   02.05.2015 12:05
   19.02.2015 21:02
 Un trecator  24.03.2009 14:03

Puteti sa va asigurati doar de accidente si calamitati, dar si totodata si de furt (Casco deplin), precum si locurile soferului si pasagerilor de accidente. Decizia va apartine, dar fiti atenti si la conducere, deoarece pentru neglijenta in conducere companiile de asigurari au un arsenal de clauze pentru a va refuza despagubirea. La producerea accidentului incercati sa limitati pe cit de posibil daunele. De exemplu, daca de ciuda o sa loviti capota cu pumnul sau n-o sa puneti noaptea triunghiul reflectorizant in spatele autovehiculului, fiti sigur daunele suplimentare n-o sa va fie despagubite.


 RUSLAN  03.01.2009 21:01

APRECIEZ

Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
EchipaAsigurare.mdvine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.4820
USD 16.6691
RUB 0.2936
RON 4.4005
UAH 0.6156


  INS.ORG.RU
Copyright Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.