Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana |PartnersPartners

Transparenţa pieţei de asigurări şi a activităţii participanţilor profesionişti

Transparenţa pieţei de asigurări şi a activităţii participanţilor profesionişti- factor ce caracterizează maturitatea, soliditatea şi atractivitatea domeniului asigurărilor.

Serviciile financiare în ansamblu şi asigurările în particular, sunt domenii importanţi ai dezvoltării economice. Cu cît mai eficient este utilizat potenţialul pieţei de asigurări, cu atît mai substanţial va fi aportul ei la dezvoltarea economică a ţării. Asigurările contribuie la stabilitatea financiară, oferă protecţie contra riscurilor, contribuie la distribuirea eficientă a capitalului autohton. Dezvoltarea concurenţei pe piaţa de asigurări determină aceste avantaje şi reeşind din aceasta devine obiect de interes naţional.

Cu părere de rău în Moldova problema transparenţei domeniului asigurărilor nu este nici obiect de discuţii, spre deosebire de vecinii noştri, care conştientizează necesitatea deshiderii la faţă a pieţelor sale de asigurări şi care au luat măsuri concrete în acest sens, rezultatele fiind vizibile.

Transparenţa reală a pieţei de asigurări se află la alt nivel decît cel pe care-l pretind unii manageri ai companiilor de asigurări şi reprezentanţii statului, piaţa de asigurări rămîne în continuare unul din cele mai închise segmente ale pieţei financiare din Republica Moldova.

Numărul asigurătorilor ce prezintă rapoarte publice mijloacelor de informare în masă este extrem de mic. Majoritatea asigurătorilor oferă doar informaţii ce poartă caracter general. Scopul urmărit de aceşti asigurători este de a înfrumuseţa realitatea, de a mima că totul în cadrul asigurătorului merge bine de fapt pentru a induce în eroare clienţii. Majoritatea tenderelor poartă caracter formal, cîştigătorii fiind cunoscuţi din timp.Unele întreprinderi selectează prin concurs deschis compania de asigurări afiliată, cele de stat în mod cert pleacă după asigurări la asigurători ce posedă resurs administrativ.

Se fac unii paşi spre deschidere, însă foarte timizi şi nesemnificativi. Anii trecuţi era destul de dificil să obţii informaţii de ordin general privind primele încasate, companiile furnizau aceste informaţii către ISSA cu mari întîrzieri şi pe suport de hîrtie, astfel încît procesul de prelucrare a datelor dura timp îndelungat. Respectiv utilizarea acestor date nu ajutora specialiştii din domeniu care au nevoie de informaţie operativă.

E nevoie de un soft ce-ar permite rapid de a primi şi analiza indicatorii de pe piaţă. În acest sens există unele rezultate vizibile - CNPF care a influienţat mai dur asupra asigurătorilor în acest sens. Pe Site-ul Comisiei sunt publicate indicatorii activităţii companiilor de asigurări într-un regim mult mai operativ şi desfăşurat decît în anii precedenţi se afişează nu doar primele brute subscrise, ci şi alte date ce ne permit să deducem cota companiilor pe tipuri de asigurări, nivelul despăgubirilor etc.

Cu toate acestea mai des informaţia necesară o afli chiar din surse străine sau neoficiale. În loc să obţinem din surse locale oficiale, obţinem informaţii din rapoartele analitice şi baze de date a companiilor de asigurări şi reasigurări, care monitorizează activitatea reasiguraţilor săi sau apreciază pieţele unde ar dori să-şi extindă activitatea.

Lipsa companiilor de rating în Moldova. Procedeele de rating vor deshide fără îndoială piaţa. Dar rating-urile nu sunt o panacee. Majoritatea companiilor ce activează pe piaţa asigurărilor nu au nevoie de ele. Nici populaţia încă nu înţelege ce înseamnă cînd o companie deţine un rating anumit.

Situaţia se va schimba dacă vor apărea companii de rating independente, dacă va apărea concurenţa metodelor, preţurilor, agenţii cu autoritate. Prin utilizarea combinată a metodelor de piaţă şi administrative vom putea să facem piaţa mai transparentă. Accesibilitatea informaţională a companiilor de asigurare devine un indicator de bază ce caracterizează eficienţa businessului lor. Cu timpul acele societăţi care nu acordă atenţia cuvenită acestui segment al businessului lor, cu certitudine vor pierde în lupta concurenţială. Problema transparenţei devine tot mai actuală.

Astăzi piaţa de asigurări din RM, în ceea ce priveşte accesibilitatea informaţională, este neomogenă. Avem două grupuri ce se deosebesc la capitolul transparenţă. Primul grup, extrem de mic, face primii paşi spre o deschidere faţă de societate. Companiile din acest grup înţeleg, că transparenţa va constitui un avantaj în lupta concurenţială.

Se pare că managerii companiilor de asigurări, ce fac parte din al doilea grup, încă nu conştienti-zează că lipsa transparenţei loveşte în ei înşişi.

 1. Lipsa informaţiilor despre asigurători şi activitatea lor nu duce la îmbunătăţirea imaginii asigurătorilor, imagine de fapt proastă ca să fim sinceri. Marea parte a populaţiei nu înţelege care e rostul şi sensul asigurărilor şi asigurătorilor, businessul lor, şi de cele mai dese ori îi privesc ca organizaţii care doar primesc bani şi nu dau nimic înapoi, ba mai grav numesc companiile piramide financiare. Pe parcursul a 16-e ani comunitatea asigurătorilor aşa şi n-a izbutit să facă domeniul său mai atractiv şi apreciat de populaţie. Din acest motiv nu se dezvoltă multe tipuri de asigurări şi nu creşte numărul asiguraţilor, piaţa avînd rezerve mari în acest sens.

 2. Lipsa transparenţei asigurătorilor nu permite brokerilor de asigurare să analizeze deplin şi corect companiile unde ar putea plasa riscurile, fapt ce poate duce la urmări negative atît pentru asigurat , cît şi pentru broker. Sistemul accesibilităţii informaţiei e necesar pentru participanţii pieţei, deoarece ei trebuie să adopte decizii bazîndu-se pe fapte reale şi nu pe închipuiri, interpretări sau zvonuri.

 3. În ceea ce priveşte investitorii - nimeni nu va face investiţii considerabile în piaţa de asigurare moldovenească, pînă cînd nu se vor încredinţa, că businessul în care investesc mijloace este transparent, profitabil, poate fi monitorizat şi dirijat.


Ce este de fapt transparenţa?!

Transparenţa presupune prezentarera la timp a unei informaţii adecvate, ce se referă la rezultatele financiare ale companiei şi practicilor managementului corporativ. În cadrul unei companii cu un management eficient, standardele accesibilităţii informaţiei şi transparenţei sunt la nivel înalt.

Acest fapt oferă acţionarilor, posibilitatea de a efectua un control eficient al activităţii managerilor şi rezultatelor financiare ale companiei. Nivel înalt al transparenţei însemnă că rapoartele financiare prezentate, contribuie la crearea unei imagini clare şi veridice despre starea financiară a companiei. Transparenţa dictează cerinţe şi faţă de rezultatele activităţii nefinanciare. Astfel, publicarea statutului, a unelor acte normative interne, scopul şi misiunea clar formulate, contribuie şi ele la respectarea înaltelor standarde ale transparenţei.


De ce pieţei de asigurări din Moldova îi lipseşte transparenţa?


 1. Pentru managerii companiilor transparenţa e durere de cap pe de o parte oferă mai puţin spaţiu pentru manevre la realizarea shemelor, pe de altă parte implică, cum consideră ei, mai multe cheltuieli financiare şi de timp.

  Dar de fapt, secretomania provine, din gîndirea rudimentară, privirea strategică îngustă - sunt înconjurat de duşmani.

 2. Capitalul statutar este deseori virtual, sau e plin de active nelichide, businessul e afiliat sau domină schemele.

 3. Companiile care nu utilizează mecanisme de piaţă pentru atragerea clientului şi deservesc în primul rînd acţionarii săi, sunt slab motivaţi de a face publică activitatea sa.

 4. Insuficienţa informaţiei e determinată şi de lipsa criteriilor bine definite privind difuzarea şi accesul la ea. Nu există standarde clare pentru acces la informaţia companiilor de asigurare. Toate acestea nu contribuie la ridicarea gradului de transparenţă.

 5. Din partea utilizatorilor serviciilor de asigurare practic lipseşte cererea pentru informaţii cu privire la activitatea şi starea financiară a asigurătorilor. Moldova e o ţară în care cultura asigurărilor e la un nivel extrem de jos, şi asiguraţii înainte de a încheia un contract de asigurare nu apelează la surse anumite pentru a afla situaţia reală de pe piaţă şi a potenţialului asigurător. Asiguraţii se gîndesc mai întîi de toate la preţul poliţei şi doar apoi la calitatea protecţiei de asigurare.


De ce au nevoie companiile de asigurări de transparenţă?

 1. Transparenţa influienţează pozitiv preţul companiei. E un element important al unui management corporativ de calitate, fără de care nu e posibil atragerea unor investiţii civilizate. Astăzi pe piaţă se observă o activizare a tranzacţiilor de achiziţionare, fuziuni şi contopiri, deaceea la această etapă de dezvoltare a pieţei de asigurări un astfel de indicator ca deschiderea informaţională, constituie un factor important pentru potenţialul cumpărător şi poate influienţa valoarea tranzacţiei.

 2. Transparenţa poate fi un factor hotărîtor la atragerea clienţilor corporativi. Pregătind proiecte a programelor de asigurare pentru managerii întreprinderilor brokerii de asigurare analizează toate aspectele activităţii potenţialului asigurător, astfel companiile de asigurare închise vor fi ignorate (nici nu vor fi chemate pentru a participa la tender).

 3. Ce priveşte segmentul retail- ştirile pozitive în mijloacele de informare în masă şi accesibilitatea informaţiei operaţionale şi financiare vor deveni factor important în atragerea clienţilor.

 4. Un alt motiv ar fi necesitatea de a obţine o reasigurare sau rating.

 5. În relaţiile cu băncile o bancă nu va oferi baza sa de clienţi fără a cunoaşte situaţia reală a unui asigurător concret.

Specialiştii din Asociaţia internaţională a organelor supravegherii în asigurări consideră că parametrii de bază ce determină gradul de transparenţă a companiei de asigurare sunt starea financiară, rezultatele financiare, riscurile şi metodele de contracarare a lor, principiile pregătirii informaţiei, principiile managementului corporativ şi informaţia despre persoanele cu funcţii de răspundere ale companiei.


În sfera financiară capacitatea concurenţială a companiei depinde direct de faptul - dacă o să cîştige încrederea potenţialilor clienţi şi investitori sau nu. Baza încrederii trebuie să fie informaţia veridică, deplină, şi accesibilă despre activitatea companiei. Cu alte cuvinte, ca să obţii succes în condiţiile concurenţei acerbe, e nevoie ca businessul să se bazeze pe principiile transparenţei şi managementului corporativ.


Cele mai importante principii a managementului corporativ şi legătura sa cu transparenţa.

Sistemul managementului corporativ prezintă prin sine un model organizaţional, cu ajutorul căruia compania protejează interesele acţionarilor săi, clienţilor şi investitorilor. Principiile de bază al managementului corporativ sunt onestitatea, transparenţa, responsabilitatea şi subordonarea.

Transparenţa din punctul de vedre al principiilor managementului corporativ se referă la: transparenţa structurii proprietăţii, relaţiilor cu persoane financiar interesate, regularitatea petrecerii adunărilor acţionarilor, accesul simplificat la aceste adunări, transparenţa financiară, accesibilitatea în obţinearea informaţiei privind activitatea companiei. În cazurile cînd lipseşte transparenţa financiară şi practica prezentării informaţiei, calitatea celorlalţi factori scade simţitor.

Transparenţa crează condiţii pentru o concurenţă sănătoasă, corectă şi devine un avantaj important în lupta concurenţială.

Specialiştii companiilor internaţionale de rating au ajuns la concluzia, că venirea unui investitor depinde în măsură de 40% de nivelul transparenţei companiei. Dacă compania e închisă investitorul va pleca.


Trei criterii de bază în ceea ce priveşte accesul la informaţie. Informaţia trebuie să fie:

1. available veritabilă
2. accessible- accesibilă
3.understandable - clară , explicită.

Compania trebuie să aibă un SITE în internet pe care să fie publicate rapoarte financiare, altă informaţie importantă pentru clienţi, acţionari şi investitori..

Informaţia se consideră accesibilă şi deschisă, dacă ea poate fi uşor găsită şi se poate de făcut cunoştinţă cu ea, într-un timp anumit şi cheltuind resurse mici. Internetul este astăzi recunoscut ca cel mai important mijloc de deschidere, de acces la informaţie.

Investitorii străini nu se grăbesc să investească. Una din cauze este lipsa de transparenţă a businessului asigurărilor din Moldova. Ca investiţiile străine să pătrundă mai activ, este necesar de a crea condiţii prielnice pentru business. E necesar de a lucra serios în direcţia alinierea regulilor pieţei autohtone la standartele internaţionale. Nimeni nu va investi în proporţii în piaţa de asigurare moldovenească pînă cînd nu se vor încredinţa în aceea că businessul în care investesc mijloace băneşti este transparent şi profitabil. Cu transparenţa în Moldova stăm încă prost.

Un impediment este lipsa de transparenţă a activelor companiilor, care în realitate nu au acel grad de lichiditate cum se declară. Statul trebuie să contribuie la soluţionarera problemei transparenţei activelor asigurătorilor, introducînd cerinţe mai severe ce s-ar referi la nivelul lichidităţii şi condiţiilor de plasare a activelor. Să existe un control permanent asupra îndeplinirii regulilor formării şi respectării menţinerii rezervelor de asigurare de către participanţii profesionişti de pe piaţă, să fie găsită o balanţă între interesele statului, asiguraţilor şi companiilor de asigurare. O măsură în acest sens ar fi crearea unui instituţii a actuarilor certificaţi.

Astfel de măsuri se utilizează în practica internaţională pentru ridicarea gradului de stabilitate a companiilor de asigurare şi protecţiei intereselor asiguraţilor. Implementarea acestor măsuri va permite participanţilor să înlăture contradicţiile, impedimentele existente şi de a ridica calitatea serviciilor. Statul doreşte să creeze o imagine atrăgătoare a Moldovei şi sectorului financiar al ei. Dacă în sectorul bancar sunt anumite succese în acest sens, atunci în ceea ce priveşte sectorul asigurărilor situaţia lasă de dorit - piaţa de asigurări trebuie să devină mai deschisă, transparentă pentru stat şi societate.

În condiţiile existenţei unor standarte informaţionale joase, un control al activităţii companiilor este problematic sau chiar imposibil, fapt ce contribuie la o concurenţă şi management corporativ lipsit de onestitate.

Moldova face parte din OMC şi sfera de servicii trebuie să corespundă standartelor internaţionale. Unii se tem de aceasta. Pătrunderea pe piaţă a capitalului străin şi odată cu el a standardelor noi sunt o realitate. În lupta concurenţială va ieşi învingător cel care va implimenta principiile managementului corporativ şi a transparenţei businessului asigurărilor.

Lipsa transparenţei, însă, va contribui şi în continuare la conservarea pieţei asigurărilor din Republica Moldova, la izolarea şi neatractivitatea ei.

Autor
Veaceslav Gamurari
Director
SC "Vestecom-Plus Broker de Asigurare" SRL


Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   25.12.2017 11:12
   25.12.2017 11:12
 Akirahiw  19.12.2017 19:12

dosage domperidone for breastfeeding domperidone vagus nerve and gastroparesis


 Anubanim  19.12.2017 00:12

domperidone pregnancy risk category domperidone maximum daily dose of ranitidine


 Aretarey  18.12.2017 14:12

ranitidine and domperidone doses how to get domperidone without prescription what causes constant hiccups in adults


 Agezeber  18.12.2017 03:12

cardiac problems with domperidone domperidone online no prescription what to take for a migraine over the counter


 Aponunu  17.12.2017 11:12

dosage for domperidone to increase milk supply buy domperidone 10mg tablets enlarged breast tissue in males


 Anukedas  17.12.2017 01:12

pantoprazole sodium and domperidone side effects buy domperidone online uk vitamins to help produce breast milk


 Ayayotan  16.12.2017 19:12

nausea coming off domperidone buy domperidone without prescription uk what to take for cough during pregnancy


 Achikojidaf  06.12.2017 06:12

how to get domperidone domperidone sources of impurities in pharmaceutical chemicals


 Asonshiyub  05.12.2017 03:12

side effects domperidone reflux babies domperidone can you produce breast milk without having a baby


 Arapodores  04.12.2017 01:12

domperidone and high prolactin levels can you buy domperidone 1st president of the united states


 Amatokemia  03.12.2017 17:12

what is domperidone medication domperidone baby grunting and straining 4 months


 Asadobedad  30.11.2017 09:11

does domperidone help silent reflux domperidone over the counter g6pd deficiency information for parents


 Agukerenah  29.11.2017 20:11

notice domperidone arrow 10 mg buy domperidone from new zealand pumping schedule for 3 month old


 Ahohehipua  28.11.2017 20:11

domperidone for gi problems domperidone how to unclog milk ducts breastfeeding


 Amewosadac  28.11.2017 01:11

using weaning off domperidone side effects generic form of domperidone vomistop stipsi ostinata nell anziano


 Annasamar  27.11.2017 15:11

domperidone for breastfeeding dosage domperidone will 500mg of azithromycin cure chlamydia


 Aekedadaw  26.11.2017 20:11

domperidone instant eg 10 mg domperidone without a prescription how many oz should i be pumping


 Apiwataruf  26.11.2017 01:11

rabeprazole sodium and domperidone sustained release capsules used for domperidone reglan for milk production


 Ahazadzuhic  25.11.2017 00:11

did domperidone make you gain weight domperidone baby with reflux and gas


   24.11.2017 17:11
   24.11.2017 17:11
   24.11.2017 17:11
 Asadakagaw  24.11.2017 00:11

pcos low milk supply domperidone can you get domperidone over the counter haloperidol for nausea dose


 Abizakupec  23.11.2017 10:11

what happens when you stop taking domperidone domperidone how long does it take for chlamydia to be cured


 Asurugayoy  23.11.2017 04:11

domperidone treatment in manufacturers canadian online pharmacy domperidone can a nonpregnant woman produce milk


 Aetatesag  21.11.2017 20:11

do you need a prescription for domperidone in canada buy domperidone no prescription ranitidine 150 mg reviews


   08.11.2017 18:11
   08.11.2017 18:11
   24.10.2017 03:10
   24.10.2017 03:10
   07.10.2017 08:10
   22.09.2017 18:09
   08.09.2017 00:09
 Amenekoo  04.09.2017 13:09

medication similar to domperidone domperidone-chinakari39.tumblr stemetil for motion sickness


 Atsuehii  01.09.2017 19:09

domperidone use in dogs chinakari39-domperidone causes of decreased breast milk supply


 Achiwanir  28.08.2017 02:08

use of domperidone in gerd chinakari39-domperidone can i take buscopan and imodium together


 Apuraaq  25.08.2017 21:08

what does domperidone maleate do domperidone-chinakari39.tumblr how to increase your breastmilk supply


 Azusamac  21.08.2017 03:08

domperidone 10mg how many to take buy domperidone prokinetic agents over the counter


 Apokezad  19.08.2017 18:08

domperidone injection side effects in baby with reflux chinakari39-domperidone esomeprazole magnesium trihydrate usp monograph


 Asudepid  17.08.2017 21:08

how to obtain domperidone 2015 chinakari39-domperidone baby grunting after birth


 Anokupoo  16.08.2017 07:08

domperidone before or after food chinakari39-domperidone low milk supply at 3 months


 Azugehox  13.08.2017 15:08

domperidone syrup pediatric dose chinakari39-domperidone foods that help gerd


 Ahewazue  11.08.2017 07:08

domperidone maleate tab 10 mg domperidone-chinakari39.tumblr what are ranitidine tablets for


 Achirebib  04.08.2017 21:08

cardiac problems with domperidone domperidone online does breast pumping increase milk supply


 Atsutaex  03.08.2017 05:08

can you take domperidone while pregnant order domperidone online aceclofenac brands in india


 Abizajit  02.08.2017 05:08

domperidone to help milk production domperidone buy online best baby formula for reflux


 Ayuwawov  31.07.2017 11:07

domperidone side effects medscape chinakari39-domperidone what is drug interaction


 Adedegog  28.07.2017 21:07

domperidone for upset stomach domperidone buy nausea and vomiting in cancer patients


 Awabeshihii  20.06.2017 21:06

perche un neonato vomita buy domperidone how long do alpacas live


 Abubewahid  16.06.2017 12:06

how to increase milk in breast domperidone-tenze24.tumblr is pantoprazole safe in pregnancy


 Atazumerum  14.06.2017 08:06

gastric sleeve for gastroparesis domperidone-tenze24.tumblr drugs to stop nausea


 Aehodotoh  12.06.2017 05:06

3 week old grunting and straining in sleep tenze24-domperidone medicine for nausea for pregnancy


 Azoyunboo  28.05.2017 07:05

how to clear a clogged milk duct tenze24-domperidone zantac and acid reflux


 Asefureah  23.05.2017 12:05

celadrin capsules dr reddy domperidone-tenze24.tumblr what can i do to stop hiccups


 Abushipoyoy  06.03.2017 03:03

run vitex and clomid pregnancy does clomid increase your chances of miscarriage


 Amushipikuw  05.03.2017 00:03

rid early spotting with clomid clomid twins 100mg success stories


 Ayaramushio  02.03.2017 12:03

uet how long to get pregnant after taking clomid clomid makes me sleepy


 Ahiposetah  28.02.2017 15:02

xxp took clomid while already pregnant how long after last clomid do you ovulate


 Anedenkok  26.02.2017 16:02

umz clomid thins uterine lining when should i start ovulation testing on clomid


 Aekubaip  22.02.2017 19:02

ieg how will i feel on clomid on clomid with delayed period but having cramps


 Atakarahad  20.02.2017 23:02

ceu clomid causing ovarian cancer can you take clomid and femara together


 Akomumukoz  16.02.2017 19:02

exd clomid after test cypionate clomid side effects pelvic pain


 Azehesasew  14.02.2017 18:02

uzd chances of having twins with clomid and iui clomid in breast milk


 Azuramopov  10.02.2017 23:02

xib clomid and bbt temps false pregnancy symptoms on clomid


 Aposhiwamox  09.02.2017 06:02

zzr ovary pain during clomid clomid side effects nhs


 Amegenpal  29.01.2017 15:01

qtc clomid and no pms clomid without a prescription what does clomid do for male fertility


   11.01.2017 04:01
   11.01.2017 04:01
   11.01.2017 04:01
   26.12.2016 11:12
   26.12.2016 11:12
   26.12.2016 11:12
   10.12.2016 09:12
   10.12.2016 09:12
   10.12.2016 09:12
   01.12.2016 21:12
   01.12.2016 21:12
   01.12.2016 21:12
   16.11.2016 23:11
   16.11.2016 23:11
   16.11.2016 23:11
   13.10.2016 18:10
   04.10.2016 18:10
   14.09.2016 04:09
   30.07.2016 19:07
   23.07.2016 13:07
   19.07.2016 20:07
   16.07.2016 01:07
   10.07.2016 21:07
   06.07.2016 08:07
   23.06.2016 12:06
   14.06.2016 00:06
   11.06.2016 15:06
   09.05.2016 18:05
   22.04.2016 21:04
   22.04.2016 08:04
   13.04.2016 14:04
   04.04.2016 06:04
   04.04.2016 00:04
   03.04.2016 23:04
   03.04.2016 07:04
   20.03.2016 12:03
   19.03.2016 05:03
   18.03.2016 23:03
   18.03.2016 12:03
   10.03.2016 05:03
   03.03.2016 02:03
   02.03.2016 04:03
   19.02.2016 02:02
   18.02.2016 09:02
   05.02.2016 17:02
   04.02.2016 19:02
   09.01.2016 01:01
   08.01.2016 02:01
   16.11.2015 23:11
   12.10.2015 01:10
   10.10.2015 01:10
   09.10.2015 06:10
   08.10.2015 23:10
   02.10.2015 08:10
   01.10.2015 09:10
 Raj  01.10.2015 09:10

Escribe tu comentario Puedes usar las sinutegies etiquetas HTML: Recibir un email con los sinutegies comentarios a esta entrada. Recibir un email con cada nuevo post.


   26.08.2015 13:08
   28.05.2015 05:05
   03.05.2015 08:05
   21.02.2015 17:02
 Un trecator  31.03.2009 16:03

Ar trebuie de propus la companiile de asigurari sa-si publice datele lor aici pe site. Care va prezinta mai multe date, deci acea mai putin se teme de transparenta. Cele care nu vor prezenta date, ori ca ascund ceva ori is naivi. In ambele cazuri nu le-a ramas mult sa lucreze in acest mod. Ori o sa-i lese fara clienti companiile transparente ori o sa dispara ca niste ostasi necunoscuti.

Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
EchipaAsigurare.mdvine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.4820
USD 16.6691
RUB 0.2936
RON 4.4005
UAH 0.6156


 INS.ORG.RU
Copyright Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.