Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana |PartnersPartners

Acţiunile asiguratului care-i garantează primirea despagubirilor de la companiile de asigurare, în cazul unui acc

În prezent există o mulţime de companii de asigurare care îşi promovează agresiv serviciile prestate. Astfel practic fiecare conducător auto întîlneşte o mulţime de de oferte şi promoţii care te ademenesc cu mesaje de genul procură asigurare la noi şi fii pe pace . Dar, din păcate, în prezent practica ne demonstraeză contrariul. Procedura de primire a despăgubirilor este una anevoioasă şi consumă mult timp. Mai mult decît atît, unii asigurători, în contracte stipulează unele clauze care le permit să se eschiveze parţial sau total de la plata despăgubirilor.

Conform estimărilor analiştilor, aproximativ jumătate din asiguraţi primesc un refuz parţial sau total la primirea despăgubirilor la contractul Casco. Dar ar trebui să menţionăm că în marea majoritate a cazurilor sunt vinovaţi însuşi conducătorii auto, care încalcă în mod conştient clauzele contractuale ca exemplu, cel mai răspîndit caz în practică este neinformarea asigurătorilor în termenul stabilit în contract sau lipsa procesului verbal de la poliţia rutieră de constatare a accidentului.

Astfel vă propunem un set de acţiuni obligatorii pe care ar trebui să le realizeze orice asigurat pentru a primi despăgubirile cît mai curînd posibil şi a evita prezentarea de către asigurători a multitudinilor de motive pentru a refuza plata despăgubirilor şi a se eschiva de la onorarea obligaţiunilor contractuale.

Ce trebuie să întreprindă un conducător auto în cazul în care a fost implicat într-un accident rutier.

  1. Cît mai curînd posibil să anunţe Compania de Asigurări (CA). Deoarece timpul de notificare a unui caz asigurat, adică a unui accident - este o cerinţă de bază a asigurătorilor. Ideia este că legea le permite CA să refuze în a restitui dacă nu a fost anunţat la timp despre cele întimplate în termeni stabiliţi în contract.

  2. Nu mişcaţi automobilul sau nu întreprindeţi nici o acţiune de modificare a poziţiei automobilului pînă la sosirea poliţiei rutiere sau comisarilor de avarie pentru a constata accidentul. Nu încercaţi să faceţi acest lucru chiar dacă sunteţi un impediment grav în trafic. În cazul în care veţi deplasa automobilul de la locul accidentului şi veţi perturba circumstanţele în care s-a produs accidentul, atunci poliţia rutieră sau comisarul de avarie nu vor putea restabili o imagine generală a accidentului şi nu veţi putea dovedi corectitudinea acţiunilor întreprinse de Dvs în timpul accidentului şi nevinovăţia Dvs în cele întimplate. Ca consecinţe vor apărea divergenţe şi probleme atît cu CA cît şi cu celelate terţe părţi implicate în accident. Doar o simplă modificare a unor detalii a accidentului pot cauza nu doar refuz în plata despăgubirilor , dar şi acuzarea în tentativă de fraudă a CA.

În cazul, cînd aţi fost nevoiţi să deplasaţi automobilul, nu disperaţi. Dacă nu au fost înregistrate victime şi a avut de suferit doar automobilul şi nu există litigii între părţile implicate în accident puteţi să întocmiţi de sine stătător un proces verbal de constatare a accidentului şi schema lui, ca în final să semneze toate părţile implicate în accident şi să mergeţi la cel mai apropiat departament al poliţiei rutiere pentru a înregistra accidentul.

 1. Chemaţi la locul accidentului poliţia Rutieră (PR) dacă nu doriţi să pierdeţi permisul de conducere sau să daţi explicaţie la poliţie. Şi este preferabil să chemaţi PR sau organele competente indiferent de indicaţiile agentului sau colaboratorului CA. Uneori însuşi asigurătorii pot induce în eroare asiguraţii prin sfaturi de genul nu vă deranjaţi mergeţi liniştit mai departe, la Dvs este doar o scrijelire sau o deformare nesemnificativă, noi vă vom despăgubi oricum. Contractul de asigurare Casco prevede şi plata despăgubirilor şi fără procesul verbal de la PR, dar numai în anumite limite, de exemplu, companiile noastre despăgubesc în limitele a 300 600 euro în dependenţă de companie. Cu toate acestea asiguraţii nu pot evalua daunele adevărate, pentru că pot fi şi unele daune ascunse care nu pot fi văzute cu ochiul liber sau depistate după accident. Prin urmare marea majoritate a CA renunţă la plata despăgubirilor invocînd ca motiv lipsa actelor justificative de la PR.

 2. Chemaţi comisarii de avarie. În cazul unui accident rutier chemaţi comisarii de avarie a CA pentru a evalua valoarea daunelor. Dar ar trebui să realizăm că comisarul de avarie nu este cel mai bun asistent, deoarece el este plătit de CA şi reprezintă interesele acesteia. Asigurătorului nu este profitabil să achite despăgubiri considerabile. Din aceste considerente comisarul de avarie găseşte o serie de motive pentru a diminua suma despăgubirilor, inclusiv şi formularea unor concluzii de genul accident produs cu intenţie. Dar totuşi recomandăm , conducătorilor auto să nu refuze serviciile comisarilor de avarie.

 3. Să nu faceţi nici un accord cu părţile terţe fără PR şi să nu evitaţi efectuarea expertizei medicale. În nici un caz asiguratul nu trebuie să accepte vina sa într-un accident şi să nu semneze nici un act de renunţare la orice pretenţie faţă de alte persoane implicate în accident. Oricare asigurat nu trebuie să refuze efectuarea examinărilor medicale, care pot confirma că conducătorul auto nu era în stare de ebrietate. Cu toate aceste, practica ne demonstrează, ca actele semnate la locul accidentului despre renunţarea la orice pretenţie, din punct de vedere juridic nu au nici o valoare şi sunt întocmite de către participanţii la accident pentru sine. Dar nerecunoaşterea vinovăţiei sale ar putea fi considerată în cazul unui proces de către instanţele de judecătă ca o probă agravantă în cadrul examinării dosarului.

Ce să facem în cazul cînd recomandările sus menţionate nu au avut nici un efect.

În cazul în care clientul s-a comportat în mod corespunzător la locul accidentului, CA aparent nu are nici o motivaţie pentru eschivarea de la plată. Dar sunt şi situaţii cînd asiguraţii au urmat cu stricteţe toate prevederile contractuale, dar totuşi au fost refuzaţi de plată sau li sa promis că vor transfera banii, dar plata este amînată pentru o perioadă nedeterminată de timp În aceste cazuri experţii vă recomandă să urmaţi cîteva sfaturi.

  1. Scrieţi scrisori. Pentru a fi siguri de apariţia unor eventuale probleme în obţinerea despăgubirilor nu ar trebui sa comunicaţi cu CA doar în formă orală, dar neapărat şi în formă scrisă. Astfel veţi evita posibilitatea motivării din partea CA că adresarea către ea nu a avut loc. În caz de refuz trebuie să solicitaţi de la CA să argumenteze cauzele refuzului, cu trimitere la actele normative. Prin urmare trebuie să duplicaţi prin scrisoare recomandată cu preaviz, dar neapărat du pă realizarea accidentului rutier. Deci ar fi bine să ne asigurăm prin probe în formă scrisă.

  2. Rezilierea contractului. Puteţi influienţa o CA care se eschivează de la plată în mod cert prin rezilierea contractului. Luînd în considerare ca CA încearcă să atragă cît mai mulţi clienţi şi să nu-i piardă pe cei existenţi, noi o putem influienţa prin rezilierea contractului şi trecerea la concurenţii lor. Anunţul de reziliere a contractului trebuie efectuat cu 30 zile înainte. În cazul rezilierii acordului din iniţiativa asiguratului, CA este obligată să întoarcă partea rămasă din prima de asigurare pînă la expirarea termenilor prevăzute în contract reţinînd cheltuielile de gestiune a contractului. Dar dacă rezilierea contractului are loc din cauza nerespectării clauzelor contractuale din partea asigurătorului, atunci el este obligat să restituie primele încasate fără cheltuielile de gestiune. Dar în acest caz el va avea posibilitatea de a-şi repara automobilul din banii returnaţi de CA. Evidente această situaţie ne avantajează mai mult decît cea în care nu sunt despăgubiţi.

  3. A depune plîngeri la organele competente superioare. Puteţi presa CA printr-un apel la CNPF sau alte organe competente. În recurs trebuie să se indice numele CA, detaliile contractuale precum esenţa plîngerii depuse.În urma acestor reclamaţii CA poate fi controlată de aceste organe producîndu-i consecinţe negative pentru ea. Nerespectarea clauzelor contractuale de către asigurător, poate duce la retragerea licenţei de către CNPF.

  4. A deschide un dosar în instanţele judecătoreşti. Ultima instanţă la care poate apela asiguratul disperat este desigur Judecata. Marea majoritate a cetăţenilor şi-au apărat cu succes drepturile în instanţele judecătoreştişi au primit despăgubiri de la CA.

Metoda de a da în judecată este una reală de a-ţi returna despăgubirile- afirmaţie facută şi de cei mai înrăiţi sceptici. Dar clienţii ar trebui să fie pregătiţi pentru un proces anevoios şi de lungă durată. În plus, CA pot ataca decizia ducînd la tărăgănarea procesului. După atacarea deciziei judecătoreşti se poate ajunge şi la Curtea Supremă de justiţie, unde dosarul va fi procesat timp de încă cîteva luni bune. Astfel ca deseori clienţii sunt nevoiţi să-şi repare automobilele din cont propriu. Dar dacă e să mergem pînă la finalul logic al procesului, atunci cheltuielile pentru avocat şi eforturile depuse se vor răscumpăra din plin, deoarece sunt incluse în suma procesului de judecată.


Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   18.12.2017 03:12
   18.12.2017 03:12
   18.12.2017 03:12
   02.12.2017 19:12
   02.12.2017 19:12
   02.12.2017 19:12
   21.11.2017 18:11
   21.11.2017 18:11
   21.11.2017 18:11
   05.11.2017 08:11
   21.10.2017 02:10
   04.10.2017 00:10
   04.10.2017 00:10
 Coman Adrian   11.02.2017 17:02

...


   21.12.2016 17:12
   21.12.2016 17:12
   21.12.2016 17:12
   21.12.2016 12:12
   21.12.2016 12:12
   21.12.2016 12:12
   17.12.2016 21:12
   17.12.2016 21:12
   17.12.2016 21:12
   17.12.2016 16:12
   17.12.2016 16:12
   17.12.2016 16:12
   10.12.2016 21:12
   10.12.2016 21:12
   10.12.2016 21:12
   25.11.2016 02:11
   25.11.2016 02:11
   25.11.2016 02:11
   23.11.2016 21:11
   17.11.2016 02:11
   17.11.2016 02:11
   17.11.2016 02:11
   04.10.2016 08:10
   08.09.2016 23:09
   24.08.2016 17:08
   19.08.2016 16:08
   25.07.2016 09:07
   16.07.2016 10:07
   07.07.2016 11:07
   05.07.2016 14:07
   01.07.2016 21:07
   29.06.2016 02:06
   26.06.2016 21:06
   26.06.2016 16:06
   26.06.2016 16:06
 Ion  26.06.2016 16:06

Conform legilor dreptului omului companiiile de asigurare trebuie sa recupereze cheltuielele materiale suplimenntare, care le suporta pagubitul pe parcursul perioadei de reparație a automobilului avariat (automobilul meu se va repara in stația tenică de deservire a Asiguratorului) si in cazul cănd acesta apeleaza la serviciile unei companii de chirie licenziată (in bază de contract) pentru a prelua in chirie un mijloc de transport egal sau asemanător celui avariat pe perioada pana cand se repara automobilul.Cum stau lucrurile la noi in Moldova la acest capitol?
opinii... Constantin  26.06.2016 15:06

In Statele membre a UE in cazurile accidentelor rutiere, compania de asigurare asigură păgubitul cu transport auto din contul companiei, pănă cănd automobilul avariat se recuperează la poziția initială accidentului si oferta respectivă vine din start de la începutul dosarului accidentului din partea Asiguratorului. Acest aspect evident si normal in societate il știe toată lumea și respectiv il cunoaștem si noi cetățenii Rep.Moldova. Acest jest european din partea companiilor de asigurare al țărilor UE înseamnă nu numai obligațiune dar și responsabilitate față de Asigurați.

Cum stau lucrurile in Rep.Moldova la acest capitol. avănd in vedere parcursul European al tării noastre, care urmeaza să-l finalizăm in scurt timp ?
Rog opinii!
   24.04.2016 09:04
   24.04.2016 04:04
   23.04.2016 10:04
   23.04.2016 00:04
   06.04.2016 17:04
   06.04.2016 07:04
   05.04.2016 01:04
   04.04.2016 11:04
   21.03.2016 21:03
   21.03.2016 08:03
   11.03.2016 03:03
   10.03.2016 05:03
   03.03.2016 18:03
   03.03.2016 02:03
   19.02.2016 23:02
   19.02.2016 02:02
   06.02.2016 14:02
   05.02.2016 17:02
   09.01.2016 22:01
   17.11.2015 18:11
   03.10.2015 07:10
   26.08.2015 13:08
   30.05.2015 22:05
   23.02.2015 11:02
 Viorel  21.10.2013 15:10

Dupä cum am citit, companiile de asigurare sint obligati timp de 3 luni sä rezolve cazul si sä pläteascä despägubirea pagubilor. Dar care sint penalitätile (in ce mäsurä), in caz cind se depäsesc aceste 3 luni?


 cetăţean activ  11.12.2012 22:12

Ăsta-i nivelul pieţei de asigurări din Republica Moldova şi la ziua de azi!!! De ce nimeni nu se ocupă de numărul fraudelor care au fost depistate şi respectiv contracarate, chiar şi cu implicarea celor din instituşiile administraţiei păublice centrale şi nu numai; NIMENI!!! La acest nivel şi va rămîne sectorul nostru de asigurări pentru următorii 50 de ani!


 micu  13.09.2011 17:09

A avut loc un accident unde asigurarea trebuia sa plateasca despagubirea,adica sa repare automobilul unde asigurarea a anceput a bate clinuri de la suma ceruta a ajuns la jumate de pret. an cazul dat trebuia de dat CA in judecata,ce despagurile putea sa ee de la asigurare,remontul total ,sau partial? se ea an consideratie ca patimasul nu avea casco,si numere straine.ce drepturi are pagubasul daca asigurarea muteste,unde sa se adreseze?


 Un trecator  24.03.2009 13:03

Mai bine ar spune care companii de asigurare la moment nu refuza nitam-nisam pe Casco sau nu o intind cu platile. Stiu un accident pe asigurarea RCA la Asito pe care s-au judecat 3 ani si tot n-au putut lua suma intreaga a pagubei. Iar daca luam in consideratie ca suma data Asito a depus-o pe 3 ani la banca, pai practic din procente si si-a recuperat despagubirea pierduta. Pe aceasta cred ca si mizeaza Asito, cind practic pe orice caz calculeaza mai putin decit trebuie si apoi se judeca cu fiecare care nu este de acord cu suma.


 GHITA  03.01.2009 22:01

MA BUCUR CA DATI SFATURI BUNE, BRAVO.

Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
EchipaAsigurare.mdvine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.4820
USD 16.6691
RUB 0.2936
RON 4.4005
UAH 0.6156


 INS.ORG.RU
Copyright Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.