Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana |PartnersPartners

Piaţa brokerilor de asigurare: Quo vadis?

În cadrul modelului pieţei de asigurări în care se doreşte ca ponderea principală s-o deţină asigurarea benevolă, brokerii de asigurare sunt meniţi să joace rolul principal. Mecanism de dezvoltare a unei asemenea pieţi trebuie să fie concurenţa pentru noi grupuri de consumatori, ce trebuie incluşi în relaţiile de asigurare ţinându-se cont de interesele lor. Baza funcţionării acestei pieţi este corelarea intereselor consumatorilor şi prestatorilor produselor de asigurare. Activitatea brokerilor este locomotiva acestei concurenţe şi mijloc de garantare a respectării intereselor asiguraţilor şi asigurătorilor, existenţa brokerilor de asigurare fiind un atribut indispensabil al unei pieţe civilizate de asigurări.

Odată cu adoptarea Legii cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21.12.06, a fost reglementată şi activitatea brokerilor de asigurare, fapt ce ne face să sperăm, că acest sector va căpăta în sfârşit aspect şi caracter civilizat. Se pare că începem să ne apropiem de modelul clasic al businessului de asigurări, ce presupune o specializare.

Cerinţele înaintate societăţilor de brokeraj au constituit prima etapă a unei selecţii , primul efect fiind curăţarea pieţei de elementele întâmplătoare. Domeniul dat este unul delicat, specific, nu la îndemâna oricui, ci doar pentru persoane profesioniste în asigurări, cu vocaţie şi intenţii serioase. Reglementarea activităţii brokerilor va favoriza creşterea nivelului profesionist al brokerilor, a responsabilităţii mai mare de control intern şi transparenţă, formarea infrastructurii informaţionale, alinierea activităţii de intermediere la standarde mai înalte.

La moment situaţia brokerilor din Moldova se deosebeşte principial de cea din statele occidentale, atât sub aspect cantitativ cât şi cel calitativ. În occident unui asigurător îi revine zece brokeri, iar în Canada acest raport este de 83 de brokeri pentru un asigurător. La fel se prezintă situaţia în ceea ce priveşte cota deţinută de brokeri în unele ţări cu pieţe de asigurări dezvoltate brokerilor le revine circa 70% din totalul primelor brute subscrise. Brokerii occidentali sunt companii cu rulaje de miliarde de dolari, cu tradiţii serioase, care în activitatea sa pun accent pe asigurări de răspundere civilă, profesionale, consulting în domeniul managementului de risc, administrarea activelor.

În RM piaţa serviciilor de brokeraj e în formare, ea fiind extrem de neomogenă din punct de vedere al cunoştinţelor teoretice şi experienţei practice pe care le posedă brokerii locali. Brokerii de asigurare încă nu reprezintă o forţă serioasă de promovare şi vânzare a produselor de asigurare, contribuţia lor la totalul primelor brute subscrise la nivelul pieţei este încă foarte mic. În prezent brokerii locali nu constituie o comunitate profesională care ar putea să-şi promoveze şi apăra interesele sale. Majoritatea societăţilor de brokeraj reprezintă firme mici, cu 4-5 angajaţi, cu posibilităţi financiare reduse, cu portofolii nediversificate, antrenate preponderent în alcătuirea de programe de asigurări auto. Momentan doar un singur broker prestează servicii de reasigurare şi doar 4-5 pot oferi servicii de consultanţă. Un broker trebuie să caute unde să asigure, dar nu pe cine să asigure, situaţie pe care o avem în Moldova, majoritatea brokerilor locali îndeplinind funcţii de agent de asigurare. Cu toate acestea dezvoltarea pieţei de profil nu este nici pe departe la nivelul potenţialului unor brokeri. Există mai mulţi factori, atât de natură obiectivă cât şi cea subiectivă, care frânează dezvoltarea brokerilor locali, printre aceştea sunt:

1. Economia naţională este slab dezvoltată, pe piaţă nu există riscuri serioase şi specifice, respectiv nu sunt dezvoltate asigurările care au nevoie de intervenţia unor intermediari profesionişti. Brokerii nu prea au ce intermedia, cu excepţia asigurărilor auto.

2. Avem situaţia când asigurătorii sunt puţin mediatizaţi, iar informaţiile referitor la brokeri lipsesc cu desăvârşire. Pe lângă toate acestea în societatea moldovenească noţiunea de intermediar are încă conotaţie negativă.

3. Cererea redusă de servicii de asigurare şi în special de cele benevole.

4. Piaţa este needucată în sensul colaborării cu un consultant specializat.

5. Brokerii se confruntă cu un deficit de personal calificat, problemă caracteristică întregii industrii a asigurărilor din Moldova. De fapt, fiecare societate de brokeraj se indentifică cu numele administratorul său (care este şi broker), asistat de angajaţii săi.

6. O problemă delicată este cea a relaţiei cu asigurătorii. Pentru societăţile de asigurare brokerii locali încă nu reprezintă parteneri stabili, loiali şi previzibili. şi viceversa, brokerii se confruntă cu o atitudine neserioasă, deseori ostilă din partea unor asigurători, care refuză să-i accepte ca parteneri.

În relaţia cu asigurătorii există lipsă de flexibilitate în negocierea unor condiţii speciale, întârzieri la

plata despăgubirilor pe dosarele de daună şi o tendinţă accentuată de a aborda clienţii brokerului la direct. Au nevoie asugurătorii locali de brokeri calificaţi şi independenţi? Se pare că nu toţi . De serviciile unor brokeri independenţi au nevoie acei asigurători, cărora nu le este frică de concurenţă. Brokerii independenţi reprezintă catalizatorul acestei concurenţe pe piaţă, iar acei asigurători ce doresc monopolizarea unor segmente ale pieţei n-au nevoie de concurenţă suplimentară, respectiv şi de brokeri (care-i calcă pe nervi). Colaborarea cu brokerii ar permite asigurătorilor să-şi atingă o serie de obiective: reducerea costurilor de achiziţie şi administrative, majorarea segmentului de piaţă. Prin intermediul brokerilor, care este mai aproape de clienţi, asigurătorul poate afla mai rapid nevoile şi problemele asiguraţilor. şi încă un aspect ce nu trebuie neglijat în condiţiile unei concurenţe acerbe solicitările brokerilor determină îmbunătăţirea serviciilor oferite de asigurători. Brokerii locali trebuie să întreprindă acţiuni active şi concrete ca să-şi joace cu adevărat rolul de formator de piaţă pentru: mentalitatea clienţilor săi şi asigurătorilor, ridicarea serviciilor oferite la standarde mai înalte, a contribui la elaborarea produselor noi, încă nefolosite pe piaţa din RM. În acest sens brokerii au mai multe sarcini, îndeplinirea cărora în cea mai mare masură depinde de voinţa lor. Una dintre cele mai principale este ridicarea nivelului profesionist, pe lângă intermedierea de asigurări auto să mai presteze şi servicii de consultanţă al managementului de risc, de survey, regularizarea daunelor ş.a.

Doar aşa brokerul va deveni participant activ al procesului de asigurare orientat spre dezvoltarea unei necesităţi conştientizate în servicii de asigurare. Succesul unui broker va depinde de modul în care va activa, cât de profesionist şi calitativ va acorda servicii clienţilor săi. A doua sarcină - brokerii trebuie să implementeze acte proprii activităţii lor: sleep-uri, covernote, bordero, rapoarte, modele de contracte de mandat, brokeraj (care nu sunt reglementate legislativ). Dezvoltarea brokerajului cere de la brokeri constituirea unor relaţii noi cu CNPF, cu clienţii, asigurătorii, şi între ei. Sarcinile ce stau în faţa brokerilor nu pot fi rezolvate în mod individual, dimensiunile problemelor sunt altele. În acest context, brokerii au nevoie de o asociaţie profesională viabilă, ce ar reprezenta şi apăra interesele lor. Brokerii trebuie să-şi câştige acea autoritate ca să poată fi auziţi de către stat şi comunitatea asigurătorilor. Încercările de a-şi rezolva problemele de unul singur vor fi sortite eşecului şi un segment important pentru dezvoltarea asigurărilor benevole va rămâne în acea stare în care se află acum.

Piaţa brokerilor va creşte datorită maturizării pieţei de asigurări. Însă brokerii nu trebuie să fie în aşteptare până când piaţa se va maturiza de la sine, ci singuri trebuie să-şi educe şi formeze clienţii, nimeni nu va face acest lucru pentru ei. Pe măsură ce asiguraţii şi asigurătorii vor realiza importanţa şi avantajele apelării la servicii specializate pe care le oferă brokerii, potenţialul pentru dezvoltare va fi valorificat la adevărata lui valoare.

Pe de altă parte evoluţia brokerilor va depinde nu doar de voinţa lor, ci şi de modul în care este asigurat un mediu propice şi corect pentru toţi participanţii profesionişti de pe piaţă. Statul trebuie să fie interesat în dezvoltarea forţei de consultare şi vânzare a brokerilor de asigurare, deoarece anume de ei depinde calitatea deservirii asiguraţilor, informarea diferitor segmente ale populaţiei despre produsele de asigurare existente pe piaţa de asigurări. Când indicatorul primelor intermediate de brokeri se va apropia de 50% din totalul primelor subscrise, vom putea spune că activitatea brokerilor a fost ridicată la rangul care trebuie să-l aibă sectorul brokerajului într-o piaţă sănătoasă.


Publicat în ediţia revistei "ARS Assecuratiorum" din decembrie 2008


Autor
Veaceslav Gamurari
Director
SC "Vestecom-Plus Broker de Asigurare" SRL


Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   20.12.2017 15:12
   20.12.2017 15:12
   20.12.2017 15:12
   04.12.2017 16:12
   04.12.2017 16:12
   04.12.2017 16:12
   29.11.2017 23:11
   29.11.2017 23:11
   29.11.2017 23:11
   13.11.2017 22:11
   13.11.2017 22:11
   13.11.2017 22:11
   29.10.2017 04:10
   12.10.2017 13:10
   27.09.2017 13:09
   12.09.2017 19:09
   08.02.2017 06:02
   19.01.2017 18:01
   19.01.2017 18:01
   11.01.2017 07:01
   31.12.2016 11:12
   31.12.2016 10:12
   31.12.2016 10:12
   26.12.2016 10:12
   26.12.2016 10:12
   26.12.2016 10:12
   10.12.2016 16:12
   10.12.2016 16:12
   10.12.2016 16:12
   01.12.2016 17:12
   01.12.2016 17:12
   01.12.2016 17:12
   19.10.2016 08:10
   19.10.2016 08:10
   19.10.2016 08:10
   15.09.2016 07:09
   23.07.2016 02:07
   18.07.2016 15:07
   07.07.2016 02:07
   05.07.2016 15:07
   22.06.2016 20:06
   13.06.2016 08:06
   11.06.2016 05:06
   31.05.2016 22:05
   09.05.2016 02:05
   24.04.2016 11:04
   24.04.2016 01:04
   22.04.2016 12:04
   22.04.2016 05:04
   12.04.2016 13:04
   06.04.2016 19:04
   06.04.2016 05:04
   03.04.2016 17:04
   03.04.2016 06:04
   22.03.2016 20:03
   18.03.2016 18:03
   18.03.2016 11:03
   12.03.2016 10:03
   11.03.2016 13:03
   05.03.2016 00:03
   04.03.2016 04:03
   21.02.2016 13:02
   20.02.2016 10:02
   08.02.2016 01:02
   07.02.2016 02:02
   11.01.2016 12:01
   20.11.2015 02:11
   05.10.2015 06:10
   27.09.2015 00:09
   26.08.2015 13:08
   20.08.2015 18:08
   29.07.2015 14:07
   27.07.2015 02:07
   03.06.2015 01:06
   27.02.2015 11:02
 Un trecator  30.03.2009 14:03

Ar fi bine ca brokerii sa organizeze niste cursuri, seminare pentru clientii lor si potentialii clienti pentru ca acestia in sfirsit sa inteleaga ce-i aceasta brokerajul in asigurari si care-s avantajele lui.

Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
EchipaAsigurare.mdvine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.4820
USD 16.6691
RUB 0.2936
RON 4.4005
UAH 0.6156


  INS.ORG.RU
Copyright Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.