Asigurare.md Logo - Portal de Asigurari
Despre asigurări Piaţa asigurărilor Analitică Legislaţie Cariere Job Consultaţii
Acasa           Harta site-ului
      romana | ðóññêèéPartnersPartners

Paleta asigurărilor obligatorii în R.Moldova - Veaceslav Cernica

În rândul comentatorilor pe tema asigurărilor este populară vorba: dacă ar fi mai multe asigurări obligatorii,  piaţa locală de profil s-ar dezvolta mult mai bine.
Mi-am propus să fac un mic studiu pentru a vedea cum stăm cu instrumentele „obligatorii” în sfera asigurărilor, dar şi cele care creează o nevoie evidentă pentru asigurări.
În continuare vom face referinţe şi spicuiri din legile care îi sprijină pe asigurători în promovarea produselor de asigurare:

1. Obligativitatea asigurării de răspundere civilă auto derivă din art.4 din „Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” nr. 414-XVI din  22.12.2006:
“Persoanele fizice şi persoanele juridice care au în posesiune autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării”
Art-39: “(2) Serviciul Grăniceri va exercita funcţia de control asupra deţinerii de către utilizatorii de autovehicule a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă, la punctele de trecere ale frontierei de stat a Republicii Moldova. “

2. Obligativitatea asigurării gajului bancar derivă din art.22 din Legea Nr. 142 din 26.06.2008 cu privire la ipotecă:”Debitorul ipotecar este obligat să asigure obiectul ipotecii în beneficiul creditorului ipotecar, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită. Creditorul ipotecar poate asigura bunul ipotecat pe cheltuiala debitorului ipotecar dacă bunul nu a fost asigurat de debitorul ipotecar”

3. Obligativitatea asigurării de răspundere pentru pagubele cauzate în procesul exploatării obiectului industrial periculos, este menţionată expres în art.16 din Legea Nr. 803 din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelorindustriale periculoase:
“Agentul economic este obligat să efectueze asigurarea de răspundere pentru pagubele cauzate vieţii, sănătăţii sau bunurilor altor persoane, precum şi mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele normative în vigoare.”

4. Asigurarea riscului de audit, art.9 din Legea Nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit:
“Pentru asigurarea riscului de audit, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual sînt obligaţi să încheie cu compania de asigurări contract de asigurare de răspundere civilă profesională, obiectul de asigurare fiind contractul de audit, şi/sau să constituie provizioane a căror mărime minimă nu va fi mai mică de 15% din venitul vînzărilor al anului de gestiune.”

5. Posibilitatea asigurării emisiunii de obligaţiuni (garanţii) este prevăzută la art.18 din LEGE Nr. 199 din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare:
“Emitentul va asigura emisiunea de obligaţiuni, precum şi dobînda aferentă, prin gajul bunurilor sale proprii şi/sau bunurilor persoanelor terţe şi/sau cu garanţia bancară, şi/sau prin fidejusiune, şi/sau prin poliţa de asigurare”

6. Obligativitatea asigurării răspunderii profesionale a notarilor este prevăzută la art.12 din Legea Nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat:
„Notarul privat, în afară de condiţiile prevăzute la alin.(1), pentru a fi admis la activitate notarială trebuie să încheie contractul asigurării de răspundere civilă şi să informeze Ministerul Justiţiei despre locul îndeplinirii de către el a actelor notariale”

7. Asigurarea în cadrul relaţiilor de leasing este specificată în Legea Nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing
Art. 7”Contractul de leasing trebuie să conţină clauze privind:
…convenţia părţilor asupra asigurării bunului obiect al leasingului (asigurare obligatorie numai în cazul leasingului de consum).”
Art.13(3) “Locatarul este obligat:…să suporte toate cheltuielile de transport, recepţie, montare, demontare, exploatare, întreţinere, păstrare, deservire tehnică, reparaţie, asigurare a bunului, precum şi alte cheltuieli aferente, dacă contractul de leasing nu prevede altfel”

8. Cerinţă de deţinere a poliţei de asigurare pentru organismele de evaluare a conformităţii art.21(2) din LEGE Nr. 186 din 24.04.2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor:
„Cerinţele obligatorii ce urmează a fi îndeplinite de organismele de evaluare a conformităţii pentru a fi recunoscute de către Organismul Naţional de Evaluare a Conformităţii în vederea desemnării sînt:
…e)    deţinerea unei asigurări de răspundere civilă şi financiară”

9. Cerinţă obligatorie de deţinere a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională pentru intermediarii de asigurări  este prevăzută în Legea “Cu privire la asigurări” nr. 407-XVI  din  21.12.2006 prin care brokerii trebuie “să dispună de un contract în vigoare de asigurare de răspundere civilă profesională în valoare de cel puţin 10 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 15 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune”.

10. Obligatvitatea deţinerii unei poliţe de asigurare în cadrul testărilor clinice (Clinical Trials este expres prevăzută la art.11 din LEGE Nr. 1409 din 17.12.1997 cu privire la medicamente;
“Solicitantul   testărilor  clinice  este  obligat,  înainte de începerea  testărilor,  să încheie un contract de asigurare a vieţii  şi sănătăţii pacientului sau voluntarului în modul stabilit de legislaţie.”

11. Transportatorii sunt obligaţi să-şi asigure răspunderea civilă faţă de călători în baza Legii Nr. 1553 din  25.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
a transportatorilor faţă de călători.

12. Cei care-şi organizează călătoriile prin agenţiile de turism trebuie să fie asiguraţi în baza art. 22 din Legea Nr. 798  din 11.02.2000 Turismului, după cum urmează:
“Asigurarea turiştilor este obligatorie şi se efectuează de către agenţii economici din turism prin încheierea contractelor cu companiile de asigurare abilitate cu acest gen de activitate.”

Fără îndoială că lista actelor normative poate fi extinsă, dar chiar cele de mai sus ne arată că legislaţia abundă în obligativităţi de contractare a asigurărilor, iar asigurătorii n-au decât să folosească acest avantaj în beneficiul lor şi al asiguraţilor. 

Pentru completarea paletei de asigurări obligatorii (care se regăsesc în alte state) lipseşte obligativitatea asigurării de locuinţe, asigurării în agricultură şi asigurării de răspundere a angajatorului faţă de angajaţi.  Cred totuşi că pentru acestea, asigurătorii locali pot să-şi pună la contribuţie instrumentele lor facultative: arta vânzării şi comunicării eficiente cu potenţialli asiguraţi dar şi servicii post-vânzare de calitate (plata despăgubirilor). Nevoia pentru asigurări este evidentă, iar cea mai mare obligativitate vine din mintea omului.


Publicat în ediţia revistei "ARS Assecuratiorum" din februarie 2009

Autor
Veaceslav Cernica 
 Director
Broker de Asigurare-Reasigurare "Ervax-Grup" SRL


Sistema Orphus: Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter
Greseala in text? Selectati greseala! Si apasati: Ctrl + Enter

Comentarii:


   25.12.2017 01:12
   25.12.2017 01:12
   25.12.2017 01:12
   24.11.2017 22:11
   24.11.2017 22:11
   24.11.2017 22:11
   08.11.2017 09:11
   24.10.2017 03:10
   07.10.2017 08:10
   22.09.2017 14:09
   08.09.2017 00:09
   08.09.2017 00:09
   08.09.2017 00:09
   19.01.2017 23:01
   31.12.2016 08:12
   31.12.2016 08:12
   31.12.2016 08:12
   10.12.2016 18:12
   10.12.2016 18:12
   10.12.2016 18:12
   10.12.2016 08:12
   10.12.2016 08:12
   10.12.2016 08:12
   17.11.2016 02:11
   17.11.2016 02:11
   16.11.2016 13:11
   16.11.2016 13:11
   16.11.2016 13:11
   20.10.2016 05:10
   20.10.2016 05:10
   20.10.2016 05:10
   19.10.2016 19:10
   19.10.2016 19:10
   19.10.2016 19:10
   03.10.2016 21:10
   03.10.2016 00:10
   20.08.2016 06:08
   08.08.2016 23:08
   06.08.2016 01:08
   21.05.2016 00:05
   24.04.2016 04:04
   24.04.2016 04:04
   24.04.2016 04:04
   23.04.2016 22:04
   21.04.2016 18:04
   12.04.2016 08:04
   06.04.2016 10:04
   06.04.2016 10:04
   06.04.2016 07:04
   05.04.2016 23:04
   23.03.2016 02:03
   22.03.2016 21:03
   12.03.2016 03:03
   11.03.2016 13:03
   04.03.2016 18:03
   04.03.2016 04:03
   21.02.2016 01:02
   20.02.2016 13:02
   07.02.2016 18:02
   07.02.2016 03:02
   11.01.2016 04:01
   09.01.2016 19:01
   19.11.2015 18:11
   17.11.2015 14:11
   04.10.2015 18:10
   01.10.2015 07:10
   26.08.2015 13:08
   20.08.2015 05:08
   28.07.2015 06:07
   02.06.2015 07:06
   25.02.2015 18:02
 iiiiiiii  04.04.2013 10:04

sunteti niste rapanosi care nu mai stiti pe ce sa faceti bani

Numele*
Comentariul*

Asigurare.md nu poarta raspundere pentru comentarii scrise de utilizatorii portalului. Toate mesajele cu caracter de insultare si nu la tema vor fi sterse.
In Obiectiv
  12 iunie - Ziua Asigurătorilor!
Echipa Asigurare.md vine cu un mesaj de felicitare cu ocazia"Zilei Asigurătorului"Vă aducem sincere mulţumiri pentru eforturile pe care le depuneţi, Vă dorim consecvenţă şi responsabilitate în activit...
Curs valutar BNM /
EUR 20.4820
USD 16.6691
RUB 0.2936
RON 4.4005
UAH 0.6156


Ñòðàõîâîé êàòàëîã INS.ORG.RU
Copyright © Asigurare.md, 2008. All Rights Reserved. Powered by Server.MD | CMS Web-Programarea - Internet-Moldova
La citarea totala sau partiala si folosirea materialelor publicate pe portalul Asigurare.md, atit pentru publicatiile tiparite cit si pentru cele electronice,
trimiterea catre autor si www.asigurare.md este obligatoriu.